ЦИЕС: Ползите за предприятията от обследване за енергийна ефективност са безспорни

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Необходимостта от повишаване на енергийната ефективност в България се определя като един от основните национални приоритети. По принцип всяка промишлена система може да бъде обследвана за енергийна ефективност. Веднъж на всеки пет години е задължително да бъдат обследвани предприятията с годишно потребление на енергия над 3000 MWh.

Тази мярка не е случайна. Освен че се намаляват вредните емисии от въглероден диоксид, ползите за предприятията, преминали обследване, са безспорни. В резултат на обследването за енергийна ефективност те получават подробен анализ за състоянието на енергийното потребление и предписание с мерки за подобряване на енергийните характеристики на промишлената система.

По този начин се спазват законовите изисквания, а след изпълнение на енергоспестяващите мерки се намалява енергийното потребление и се понижават разходите при производството.

Когато предприятията имат съществени пропуски по отношение на енергийната ефективност, те обикновено са наясно с тях и се стремят да ги отстранят. След извършено енергийно обследване собственикът на промишлената система трябва да приложи предписаните мерки, които са свързани с инвестиции в техническо оборудване.

Срокът, в който трябва да започне изпълнението на мерките, е 2 години. Оперативните програми за енергийна ефективност са добра възможност за получаване на средства за закупуване на оборудване. Дори при наличието на тази възможност в случаите, когато предприятията са одобрени бенефициенти по тези програми, те често са затруднени да осигурят собствени средства за съфинансиране.

При обследването за енергийна ефективност на промишлени системи използваме необходимите собствени технически средства за измерване и контрол, одобрени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Сред тях са средства за измерване на различни характеристики като температура, състав на димни газове, скорост на въздуха, параметри на електрически ток, осветеност и др., както и термовизионна камера тип Fluke Ti35.

Етапите, през които протича обследването, включват оглед на обекта, събиране и обработка на информация за функционирането на промишлената система, установяване на енергийните й характеристики, разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, а накрая - изготвяне и представяне на доклад и резюме с резултатите от обследването.

инж. Красимир Лачев, ръководител на отдел Енергийна ефективност към Център за изпитване и европейска сертификация
Top