РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

CINK Hydro Energy, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ CINK Hydro EnergyИма енергия във водата...

... и ние знаем как да я използваме

cink@cink-hydro-energy.com, www.cink-hydro-energy.comTop