РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСНадеждно електрозахранване при екстремни условия

UPS решения за индустрията

В качеството си на иновационен лидер в системите за непрекъсваемо електрозахранване SOCOMEC предлага надеждни технически решения в областта на електрическата защита на индустриалните процеси от прекъсвания на мрежовото електрозахранване и свързаните с това загуби на производствен материал, разрушаване на бази данни и повреди в оборудването.

Монофазни и трифазни конфигурации, проектирани за тежки индустриални условия

Гъвкаво интегриране в промишлената инфраструктура

Абонаментен „е”-сервизTop