РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСups световен

иновационен лидер

Авангардна

енергоспестяваща

технология

кпд 96% с икономия

от 5000 eur/ 100kw/ год

Системи за

превключване и

защита socomec

Свръхнадеждни дизелгенератори VISATop