РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСВАШАТА СИЛА & = УСПЕХ НАШИЯТ ОПИТ

• ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ:

пълен и гъвкав набор от

разединители включително

такива в моноблок с предпазите-

лите, стандартни и мотори-

зирани АВР-и от 20 А до 5000 А

• КОНТРОЛ И ЗАЩИТА:

Комплексни решения за измерване, контрол и управление на електрическата защита и

контрол на изолацията

• СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ:

Широка гама от кабинети,

модулни механични конструкции,

медни шини и аксесoари за електрическо окабеляване до 6000 А

ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

за енергиен мениджмънт

НОВ АДРЕС

1330 София, бул. Акад. Иван Гешов 2Е

сграда 1, етаж 1, офис 109 и 110

тел.: 02/ 441 2271, факс: 088/ 711 2229

тел./факс: 02/ 931 03 97, 831 56 78

e-mail: dts@dts.bg, www.dts-ups.comTop