РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСЦифрови Преносни Системи стартира 2013-та с разширена продуктова гама и нов партньор

Изминалата 2012 г. беше отчетена като успешна за Цифрови Преносни Системи (DTS), въпреки неблагоприятния бизнес климат. Принос за това имат новооткритите бизнес направления - дистрибуция на продуктите за превключване, контрол и защита на SOCOMEC, Франция, дистрибуция на компонентите за изграждане на фотоволтаични системи на SOCOMEC и новите за българския пазар продукти на ТERASAKI ELECTRIC, Япония.

Ексклузивен дистрибутор на японския производител TERASAKI ELECTRIC

От началото на 2013-та DTS прие правата на ексклузивен дистрибутор за България на японския производител на електрооборудване TERASAKI ELECTRIC, като паралелно с това разшири предлаганата гама продукти за българския пазар на дългогодишния си партньор SOCOMEC, Франция в частта за компоненти за изграждане на соларни паркове, покривни и фасадни фотоволтаични конструкции.

TERASAKI ELECTRIC е семейна фирма, основана през 1923 г. Има 5 завода, от които два в Япония, два в Китай и един в Сингапур. Развива производство в три направления - автоматични прекъсвачи от вида ACB (въздушни), MCB (миниатюрни) и MCCB (модулни), електрообзавеждане за плавателни съдове и индустриални електрически системи за контрол и измерване.

В областта на електрообзавеждането на плавателни съдове световният пазарен дял на компанията надхвърля 50%. Основна тяхна характеристика е високата надеждност при екстремни условия като например много широк температурен диапазон, солена влага, висока вибрационна и ударна устойчивост и т. н. Тези параметри безспорно говорят за висока иновативност и технологичност.

UPS и SCP продукти за превключване, контрол и защита на SOCOMEC

SOCOMEC се представлява от DTS в направлението си за UPS още 1995 г., През 2008 г. DTS постигна лидерска позиция в този пазарен сегмент според маркетинговото проучване на IDC за българския пазар. От началото на 2012 г. DTS получи изключителни права за дистрибуцията на SCP-продуктите за превключване, контрол и защита на SOCOMEC, а от началото на 2013 г. и за компонентите за изграждане на соларни паркове, покривни и фасадни фотоволтаични конструкции на същия производител. Тенденцията е тези нови продуктови направления да получат скоро аналогичен пазарен дял като този за UPS.

Разединителите от фамилията SIRCO и SIDERMAT, ръчните и байпасни превключватели от фамилиите COMO и SIRCOVER, АВР от фамилията ATyS, измерителите DIRIS и COUNTIS, мрежовите анализатори DIRIS N, токовите трансформатори, предпазителите и защитите от свръхнапрежение на SOCOMEC са вече добре познати и търсени продукти на българския пазар. Относно компонентите за изграждане на фотоволтаични системи, предвид временните проблеми с изкупуването на енергия от фотоволтаични паркове и очаквания спад в този сегмент, акцент в продуктовите оферти ще бъдат малките покривни и фасадни фотоволтаични инсталации за крайни потребители, както и на мобилните контейнерни конфигурации с модулно надграждане за корпоративни клиенти.Top