РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ:

Пълен и гъвкав набор от разединители включително такива в моноблок

с предпазителите, стандартни и моторизирани АВР-и от 20А до 5000А

КОНТРОЛ И ЗАЩИТА:

Комплексни решения за измерване, контрол и управление на електрическата

енергия както и за електрическа защита и контрол на изолацията

СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ:

Широка гама от кабинети, модулни механични конструкции, медни шини и

аксесоари за електрическо окабеляване до 6000А

ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ за

Превключване, Контрол и Защита

ВАШАТА СИЛА & НАШИЯТ ОПИТ = УСПЕХ

Цифрови преносни системи ООД София,

Бизнес Център Сердика, бул. Акад. Иван Гешов 2E

Сграда 1, ет.1, офиси 109 и 110

тел./факс: 02/ 931 03 97; 831 56 78

e-mail: dts@dts.bg, www.dts-ups.com

Прецизни измервания на електрически величини в съществуващи инсталации

Продуктова линия RETROFIT

Системата Retrofit на Socomec служи за постоянен мониторинг и оценка качеството на електрозахранване, както и на разхода на електрическа енергия в съществуващи електрически инсталации за ниско напрежение.

Системите Retrofit Line се състоят от измерително устройство, токов трансформатор с делимо ядро и софтуерен пакет за наблюдение. Те се инсталират безпроблемно в съществуващите ел.табла НН без да е необходимо допълнително ел-окабеляване, т.е. без допълнителни инвестиции в инфраструктурата и без допълнителни строително-монтажни работи с произтичащите от тях проблеми за ползвателите.

Цели и приложения

Продуктовата линия Retrofit се използва основно за мониторинг на качеството и разхода на електрическа енергия за собствена оценка и калкулации независимо от нейния доставчик. Областите на приложение са: Телекомуникации, Информационни технологии, Индустрия, Администрация, Банков сектор, Търговски вериги и др.

Потребителите от всички споменати области могат да се възползват от преимуществата на системата чрез инсталиране на свои вътрешни системи за мониторинг качеството на електрозахранване и осъществяват текущ контрол на консумацията на електрическа енргия, което им дава възможност да планират използването впоследствие на eнерго-спестяващи технологии.

Системните наблюдения доказват, че с инсталирането на Retrofit Line е възможно да се постигнат енергийни икономии в размер на 10-20% чрез оптимизиране на текущото потребление и допълнителни икономии в перспектива от коректно планиране и инвестиции в енергоспестяващи технологии.

Retrofit Line използва измерителите от продуктовата гама DIRIS за оценка качеството на електрозахранването и от продуктовата гама COUNTIS за измерване и калкулиране разхода на електрическа енергия в системите за сградна автоматизация на големи обекти като бизнес центрове, търговски комплекси, центрове за данни, затворени жилищни комплекси и др.

Предимства

Сред основните предимства за клиента са: Лесна инсталация, която не изисква специална подготовка на съществуващата инсталация; Печеливща инвестиция на фона на традиционните подходи за решаване на подобни инсталационни проблеми изискващи допълнително електро-окабеляване; Енергоспестяване в размер на 10-20% благодарение на точните имервния и свързаната с тях оптимизация на електропотреблението; Възможност за контрол и на други енергийни и комунални услуги като например газоснабдяване, отопление, водоснабдяване и др.; Централизиран мониторинг в реално време за постигната и енергийна ефективност на вътрешносградните процеси; Контролът върху получените/измерените данни се осигурява от специализирания софтуер „Vertelis Vision”, „Vertelis Hyperview” или „WEB server function” на Socomec. Софтуерът Vertelis на Socomec е построен върху MS SQL база данни и позволява миграцията на събраната информация към други бази данни и упрвляващи ситеми, ако това се наложи; Софтуерът „Vertelis Hyperview” на Socomec позволява изграждането на система за мултифлуиден мониторинг и контрол на енергийната ефективност в съответствие с Европейските норми и стандарти.Top