РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСTHE FUTURE OF POWER
MONITORING


Измерване и мониторинг на DC електроинсталации
с DIRIS DIGIWARE DC на SOCOMEC

DIRIS Digiware DC на Socomec е измервателна система (PMD) с модулен формат. Предназначена е за измерване и наблюдение на постояннотокови инсталации с напрежение до 1500 V DC.

• Измерване на напрежение, ток, мощност, енергия и качество

• Иновативна концепция, базирана на централизирано измерване на напрежението и разпределение на измерване на тока близо до товарите

• Възможност за наблюдение на голям брой товари с едно напрежение

• Може да се конфигурира от дистанционен дисплей или чрез софтуера Easy Config System

• Достъп до измерванията чрез уеб сървъра WEBVIEW, интегриращ функция за мониторинг на електрически стойности (версия Power Monitoring) и функция за отчитане на енергийни данни (версия Power & Energy Monitoring)

• Лесна интеграция в система за управление на енергията на голям брой товари


www.dts-ups.com


1330 София
бул. Акад. Ив. Ев. Гешов 2Е
БЦ Сердика, сграда 1, ет. 1, офис 110
тел. 02 9310397
831 5678, 4412271
dts@dts.bg

Top