РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Д&Д – ИНЖЕНЕРИНГ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Д&Д – ИНЖЕНЕРИНГД&Д - инженеринг ЕООД

Външно електрозахранване и улично осветление:

Проучване

Проектиране

Узаконяване

Изграждане

София, бул. „Джеймс Баучер” 120

тел./факс: 02/ 963 57 22

e-mail: dding@abv.bg

www.ddeng-bg.comTop