РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Данфосс, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДанфоссСпестете енергия и CO2 още днес - Решенията съществуват

Ефективността намалява разхода на енергия и емисиите на CO2

Количеството на използваната енергия ще нарасне до 2035 година с 45%. Само регенеративните източници няма да могат да решат този проблем в кратки срокове, още повече че те могат да покрият само малка част от разхода. От това следва, че би трябвало да се опрем на енергийната ефективност и изпитаните технологии, които и понастоящем снижават разхода на енергия. Така можем да противодействаме и на климатичните промени и да си осигурим нормален живот за бъдещето.

Енергийната ефективност ще се подпомогне в бъдеще от възобновяемите енергийни източници. Ние в Данфосс сме убедени, че средствата, които могат да бъдат спестени днес посредством висока степен на енергийна ефективност, в дългосрочен план ще облекчат инвестициите в регенеративни източници.

Данфосс е водеща фирма в световен мащаб в областта на мерките, които се взимат в полза на енергийната ефективност, които ни помагат да пестим енергия и да противодействаме на климатичните промени. Ние сме изключително компетентни в областта на охлаждането на хранителни продукти, климатизацията, регулирането на електромотори и отоплението на сгради, но и в областта на захранването със слънчева енергия и термопомпите. За изминалите 78 години ние сме натрупали мащабни познания в тези области.

Основателят Мадс Клаусен беше предприемач с широк кръгозор и с определен респект към природните енергийни източници. Философията, която е заложена още в първите продукти на Данфосс, е била максимално оползотворяване на енергията и предотвратяването на излишествата. Тази философия е жива и днес и се защитава чрез новите продукти и решения на фирмата.

В наше време Данфосс предлага широк спектър от технологии, които спестяват енергия в световен мащаб - в сградите, индустриалните процеси и при съхраняването на хранителни продукти, както и при намаляването на емисиите на СО2.

Годишното производство от всички вятърни централи на света може да бъде спестено

Всяка топлофикационна система е сама по себе си инфраструктура за разпределение на енергия за отопление и охлаждане в сградите на един град. Системата може да използва всички енергийни форми, включително енергията, произведена от алтернативни източници, и остатъчната енергия от когенерация в централите.

Днес 60% от произведената енергия в централите остава неоползотворена,

което би могло да бъде предотвратено чрез когенерация. Но в световен мащаб все пак 8% от електрическата енергия се произвеждат с такива съоръжения. Едно покачване на тази стойност до 14% би довело до спестявания, , които ще отговарят на годишното производство на енергия от всички вятърни централи по света.

Данфосс предлага комплексни системи . В тях се включват абонатни станции, но и ключови компоненти, като топлообменници и регулираща арматура, които снижават разхода на енергия в топлофикационните мрежи и при крайния потребител с 20 до 30 процента.

Пример

В рамките на една програма за реновиране за 2008 и 2009 година в Москва 2000 сгради бяха оборудвани с абонатни станции, регулатори на диференциално налягане и термостатични вентили. Това понижи разхода на енергия в тези сгради с над 30%.

Данфос ЕООД

Направление Топлофикационна автоматика

тел.: 02/ 942 49 15, 942 49 16

www.bg.danfoss.comTop