РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Данфосс, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДанфоссДанфосс има съществена роля в решаването на климатичните и енергийни проблеми в световен мащаб

От направление Топлофикационна Автоматика

В продължение на почти 80 години дейността на Данфосс е съсредоточена върху това да осигурява възможности за комфортен съвременен начин на живот чрез климатизационни и енергийни решения, които обхващат разнообразна гама от ежедневни приложения. Сега повече от всякога Данфосс използва своите технически умения и нововъведения за създаване на системи, в това число топлофикационни, които притежават не само превъзходни експлоатационни качества, но и екологична съвместимост.

Основателят на Данфосс Мадс Клаузен беше проницателен предприемач, който имаше много внимателно отношение към природните ресурси. Веруюто му бе просто: от една страна, това, че енергията може да се използва ефективно с минимални загуби, а от друга че парите спестени днес са най-добрата база за инвестиции в бъдещи енергоспестяващи технологии. И историята доказа неговата правота.

Днес продуктите на Данфосс се използват в основата на буквално хиляди приложения, сгради и проекти по целия свят, където без излишен шум дават своя жизнено важен принос за ефективност, висока производителност и опазване на околната среда. По специално, нашите технологии осигуряват възможност за постигане на комфорт и удобство чрез: охлаждане и отопляване на жилищни и търговски сгради, запазване и транспортиране на храни, регулират оборотите на електродвигатели, автоматизират промишлени процеси, управляват хидравликата на строителни машини и подпомагат производството на възобновяема енергия, както и безброй други приложения. Всичко това при същевременно повишаване до максимум на ефективността и коефициента на полезно действие, и намаляване на разхода на енергия и емисиите от СО2.

Новаторско наследство

Възникнала в Скандинавия, компанията Данфосс извървя досега дълъг път от своето скромно начало; за нас вече работят 24 000 всеотдайни професионалисти и имаме 125 търговски компании и 76 работещи завода в целия свят. Като внедряваме нововъведения в ядрото на климатични и енергийни приложения, ние осигуряваме възможност за постигане на устойчива търговска, битова и естествена околна среда, подобряваме условията за живот на хората и създаваме световни стандарти за климатична и енергийна оптимизация.

Пионер в топлофикацията и централното охлаждане

Направило първи крачки през 1991 год., направлението на Данфосс „Топлофикационна автоматика” , което вече включва и централно охлаждане, заема челно място в развитието на топлофикационната техника вече в продължение на почти 25 години. Самостоятелно направление в рамките на концерна Данфосс, ние сме най-големият световен доставчик на топлофикационни абонатни станции, топлообменници и автоматика за приложения в жилищни, обществени и търговски сгради. Нашият подход за цялостни решения, с местни представителства по целия свят, ни дава възможност да предлагаме различни системи от един единствен източник.

Светло, устойчиво бъдеще

Ние имаме визия за бъдещето на съвременния живот, устойчиво развитие, при което един по-добър стандарт на живот върви ръка за ръка с грижата за околната среда и природата.

Тази визия ни подтиква да се посветим на непрекъснато усъвършенстване на технологиите и процесите, които ще направят възможно такова бъдеще, не само за нас, но и за обществата навсякъде по света.

В днешно време 9-10% от необходимата топлинна енергия в Европа се доставя от топлофикационни системи, благодарение на което емисиите на СО2 се намаляват със 113 милиона тона годишно.

Годишните емисии на СО2 обаче биха могли да спаднат с още 517 милиона тона, ако приложението на топлофикационни системи в Европа се удвои и се увеличи ползването на възобновяема енергия.

Ние осигуряваме водеща роля на своя бизнес чрез предлагане на надеждност, отлично качество и нововъведения, като постигаме истинско задоволяване на потребностите на клиентите с цялостни решения в областта на климатичната и отоплителната техника.

Научете повече на:

www.ecopolis.danfoss.com

www.bg.danfoss.comTop