РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Данфосс, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДанфоссMAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Екополис отоплението на устойчивия град

ДАНФОСС - СЪС СЪЩЕСТВЕНА РОЛЯ В РЕШАВАНЕТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ И ЕНЕРГИЙНИ ПРОБЛЕМИ

ПРАВИМ СЪВРЕМЕННИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ ВЪЗМОЖЕН

В продължение на почти 80 години дейността на Данфосс е съсредоточена върху това да осигурява възможности за комфортен съвременен начин на живот чрез климатизационни и енергийни решения, които обхващат разнообразна гама от ежедневни приложения. Сега повече от всякога Данфосс използва своите технически умения и нововъведения за създаване на системи, в това число топлофикационни, които притежават не само превъзходни експлоатационни качества, но и екологична съвместимост.

Направление Топлофикационна автоматика

www.bg.danfoss.comTop