РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

DEHN + SOEHNE , Списание Енерджи ревю - брой 5, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ DEHN + SOEHNEНадеждна защита

от пренапрежения и мълнии от 1910 г. насам

Основана преди повече от 100 години, фамилната компания DEHN + SOHNE е позната като пазарен лидер в областта на защитите от пренапрежения и мълнии, и оборудването за безопасност.

Гръмотевичните бури често причиняват сериозни щети. Когато мълния удари една сграда, енергията й преминава през проводниците и поврежда електрически уреди като компютри, телефони и друго оборудване. При попадане на мълнията на неподходящото място може да се наложи цяла компания да преустанови дейността си. За щастие, на пазара днес се предлагат приложими за целта защитни системи. С повече от 100 години опит, фамилната компания DEHN + SOHNE може да бъде считана за основоположник по отношение на разработката на надеждна защита за сгради, електрически и електронни системи и човешкия живот. Компанията, базирана в Ноймаркт, предоставя не само мълниезащита и заземяване, но и оборудване за безопасност и предпазване от пренапрежения.

Като лидер на световния пазар DEHN предлага продукти по поръчка и решения, които елиминират опасността при работа с електрически ток. Независимо от индустриалния сектор - енергетика, телекомуникации, функционално строителство, производство и преработка, транспорт или техника на безопасност, хората се доверяват на опита на DEHN.

В световен мащаб персоналът на компанията, основана през 1910 г. от Ханс Ден и сега управлявана от четвъртото поколение, достига около 1800 души, а броят на патентованите решения надминава 1100. Една от причините за успеха на DEHN е това, че компанията поема отговорност и за клиентите, и за служителите си. По този начин DEHN успява да остане в крак с времето и да разработва защитни системи например за PV инсталации и индустриален Internet of Things, както и смарт решения за дома и интелигентните мрежи.

Независимата компания поставя специален фокус върху изследователската и развойната дейност с цел подобряване на процесите и адаптиране към нови пазари. Непрекъснатото професионално развитие на служителите е важно за компанията, както и насърчаването на младите таланти. Друг фундаментален фактор за групата DEHN е устойчивостта. При разработването на продукти компанията обръща сериозно внимание на стандартите за качество и опазване на околната среда.

Посетителите на www.dehn-international.com могат да открият информация за най-новите продукти на DEHN, актуалните стандарти и измененията на пазара. „DEHN продължава да представя нови решения, например в областта на PV инсталациите, където наскоро разширихме гамата DEHNGUARD YPV с решения за защита на системи до1500 V DC. Нещо повече, изменението на IEC стандартите (IEC 60364-4-443 и IEC 60364-5-534), съгласно което инсталациите трябва да са предпазват с помощта на устройство за защита от пренапрежение, оказа огромно влияние - новият DEHNshield превзе пазара”, коментира Дейвид Рийс, директор за зона Европа в DEHN.Top