РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Dehn + Soehne, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Dehn + SoehneНовият DEHNlimit PV 1000 V2 защитава фотоволтаични системи

Немската фирма DEHN + SОЕHNE, световен експерт в областта на мълниезащитата и защитата от комутационни пренапрежения, разработи нов тип арестер - DEHNlimit PV 1000 V2, който надеждно защитава фотоволтаичните системи срещу индуцирани пренапрежения, предизвикани от мълнии. Новият отводител, базиран на искрова междина, е специално разработен за приложения във фотоволтаични системи.

DEHNlimit PV 1000 V2 надеждно защитава панелите и инверторите на фотоволтаичните системи както от директно попадение на мълния, така и от пренапрежения. Загасяването на постоянния ток с помощта на искрова междина е уникална черта на арестера. Потенциалното постояннотоково късо съединение до 100 A d.c. се прекъсва, без да причинява повреда, в рамките на части от секундата при напрежение на фотоволтаиците до 1000 V d.c. Това гарантира максимална работоспособност на фотоволтаичните системи.

Триполюсната клема позволява защитата на няколко стринга като отделни устройства. Двойният РЕ конектор осигурява лесна връзка с локалната система за изравняване на потенциалите и заземителната система. Гамата клеми е оптимизирана за най-често срещаните сечения на проводници, използвани във фотоволтаичните системи.

DEHNlimit PV 1000 V2 разполага с индикатор за работното състояние, който осигурява информация относно експлоатационното състояние на арестера, дори и при липса на захранване. Освен стандартната визуална индикация със зелени и червени флагове, DEHNlimit PV 1000 V2 FM разполага с опция за дистанционна сигнализация.

Снимка: DEHNlimit PV 1000 V2 защитава фотоволтаичните системи дори от пренапреженията, които могат да бъдат предизвикани от директно попадение на мълния.

Пазарният лидер DEHN е семейна електротехническа компания, с над 1500 служители по целия свят. DEHN предлага иновативни продукти и решения, както и комплексно обслужване в областта на защита от пренапрежения, мълниезащита и оборудване за безопасност. Фирмата успешно развива дейността си в множество различни сектори, стремейки се непрекъснато да навлиза в нови и перспективни пазари като фотоволтаична, вятърна енергия, биогаз, транспорт, телекомуникации и преработващия сектор. Стабилният растеж на компанията се дължи на дългогодишния й опит и традиции (над 100 години), на качеството на предлаганите продукти - в съответствие с най-високите световни стандарти, както и постоянния стремеж да се удовлетворят нуждите на клиентите.Top