РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Деликси Електрик , Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Деликси ЕлектрикДефектнотокови защити електро-магнитен тип 10, 100, 30, 300mA, х-ка А и AC

Миниатюрни автоматични прекъсвачи 10кА, х-ка B C D

Разединители 20-100А

Дефектнотокови защити електро-магнитен тип

10, 100, 30,

300mA х-ка А и АC

Автоматични прекъсвачи

лят корпус 10-1250А

Миниатюрни автоматични прекъсвачи

4,5кА 6кА, х-ка B C D

Автоматични прекъсвачи лят корпус с вградена

ДТЗ 16-400А

Стабилизатори

на напрежение монофазни

от 0,5kV/A до 30kV/A

Табла за дистрибуция

IP43 IP54 надеждна плътна импрегнирана изолация

www.delixi-electric.com

ДЕЛИКСИ ЕЛЕКТРИК

1766 София, Бизнес Парк София, сграда 11А, етаж 3, тел./факс: 02/ 974 27 68

e-mail: viktor.matev@delixi-electric-see.com

ДИСТРИБУТОРИ:

АСМ ООД: София: 02 987 4960; Варна: 052 511 559

Стара Загора: 042 601 555, e-mail: office@acm-bg.com

Енерго Тел ООД: 02 962 05 39, e-mail: office@energo-tel.bg

Елинсинженеринг ЕООД: 052 622 208; e-mail: elinseng@abv.bg
Top