Delta Electronics представи модулна система за съхранение на енергия

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2015 • 23.04.2015 •

В рамките на участието си на изложението Hannover Messe 2015 Delta Electronics представи системи за интелигентно управление и съхранение на електроенергия, енергийно ефективни инфраструктурни решения за центрове за данни и много други иновации, съобщиха от фирма Мехатроникс, представител на компанията у нас.
Сред акцентите на щанда на Delta Electronics бе иновативната модулна система Battery Energy Storage System (BESS), предназначена за съхранение на електроенергия от ВЕИ централи. BESS бе демонстрирана и като интегрирано решение в комплект със зарядни станции за електромобили и със системи за управление на улично осветление.
По време на Hannover Messe компанията представи и новата серия трифазни високомощни непрекъсваеми токозахранващи устройства 500 kVA Ultron DPS, които достигат 96% КПД при променливотоково преобразуване. Новите UPS-и са подходящи за приложения с високи изисквания по отношение на надеждността като телекомуникации, индустриално производство и центрове за данни.


ОЩЕ ВОДЕЩИ ТЕМИ
Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Често преимуществата им се пренебрегват или заради погрешната представа за по-високи разходи, или заради нежелание за промяна, или просто поради липса на информираност относно възможните ползи, които могат да донесат ... още
Избор на електродвигатели за индустриални приложения

Избор на електродвигатели за индустриални приложения

Електродвигателите (ЕДГ) съвсем буквално могат да бъдат наречени движещата сила на съвременната индустрия. Те намират приложения практически във всички промишлени отрасли ... още
Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Надеждното и правилно фиксиране на фотоволтаичните панели е от първостепенно значение за дълготрайна изправност на системата и ефективния добив на слънчева енергия ... още
Технологии и оборудване за отводняване на мини

Технологии и оборудване за отводняване на мини

Проектирането на ефективна система и изборът на подходящо отводнително оборудване за активни добивни мини изисква внимателното отчитане на въздействието на различни фактори ... още
Избор на соларни зарядни контролери

Избор на соларни зарядни контролери

Соларните зарядни контролери регулират зареждането на акумулатора от фотоволтаичните панели, като така защитават оборудването и повишават ефективността на системата ... още
Измерване на ниво в резервоари за нефт

Измерване на ниво в резервоари за нефт

Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в петролния отрасъл, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи ... още
Енергийно обследване на промишлени обекти

Енергийно обследване на промишлени обекти

Енергийният одит предоставя на компаниите по-ясна картина за енергийното им потребление и идентифицира възможности за подобрение, често предлагащи незабавни спестявания на разходи ... още
Пожарна безопасност на трансформатори

Пожарна безопасност на трансформатори

Правилното проектиране и изграждане на една пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация е задължително условие за осигуряване на надеждна противопожарна охрана на електросиловото оборудване ... още


Top