Devision ще представи системата ElectriQube на изложението CeBit в Хановер

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2017

Освен на тазгодишното издание на Изложбата за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в ИЕЦ (7-9 март), фирма Devision ще вземе участие на международното изложение за информационни и комуникационни технологии CeBIT, което ще се проведе между 20 и 24 март т. г. в Хановер.

На форумите от Devision ще демонстрират възможностите на ElectriQube - разработената от компанията система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на електроенергия.

ElectriQube е модулна система, която позволява ефективно използване на запаси на ресурси. Във всеки един производствен обект се инсталират измервателни прибори, които са свързани в реално време със софтуерната система. Наред с това се конфигурират и регулатори на производствените мощности, чрез които софтуерната система управлява производствения процес.

По този начин се постига автоматизация при изпълнението на предварително зададени графици. В случая на изготвяне на прогноза за очакваната консумирана електроенергия и възникване на проблем с небаланси, системата позволява присъединяване на допълнителни мощности, които да служат за балансьор.

Друг основен компонент на системата е модулът за мониторинг. Чрез него се извършва наблюдение в реално време на консумираната електроенергия. Модулът позволява и дефинирането на графици за прогнозните стойности на потребление и генериране на аларми и нотификации при достигането им.

Модулът за управление на клиентски взаимоотношения предоставя възможност за обслужване на клиентска база, автоматизирано генериране на фактури, договори и плащания, както и изготвяне на справки за неплатени и изтекли фактури. Всички клиенти на търговеца на електроенергия имат възможност да използват клиентски портал, който им осигурява достъп до информация за дължими и платени фактури, както и направени транзакции.

ElectriQube предоставя на потребителите възможност за намаляване на високите стойности на небалансите и прогнозиране и управление на производствените графици. Системата въвежда ред в обслужването на клиенти и редуцира грешките при генериране на фактури. Продуктът осигурява прозрачност и ефективност при потреблението на електроенергия.

"ElectriQube намира пиложение при всички производители и търговци на електрическа енергия - ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ и т.н. Той ще бъде в полза на търговците на електроенергия и на природен газ, както и на промишлените предприятия, които искат да следят консумацията на ресурси във всяко едно производствено звено и да получават нотификации при достигнати лимити", информират от Devision.


Top