РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Девижън, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДевижънПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

• Автоматизирано изготвяне на фактури на база потребление

• Изготвяне на графици и експорти

• Прогнозиране на база историческо потребление и метеорологични данни

• Интеграция с разплащателни системи и счетоводни софтуери

• Наблюдение в релано време на потребление и производство

www.electriqube.comTop