РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Девижън, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДевижънПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВЕН ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

• Автоматизирано изготвяне на фактури на база потребление

• Изготвяне на графици и експорти

• Прогнозиране на база историческо потребление и метеорологични данни

• Интеграция с разплащателни системи и счетоводни софтуери

• Наблюдение в релано време на потребление и производство

0887 901 841 | www.electriqube.comTop