РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Diehl AKO Stiftung, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Diehl AKO StiftungВисокоефективен

стрингов инвертор

от 2 до 22 kW

Безплатна

гаранция от производителя:

10 години

за всички S+TL инвертори

Diehl AKO Stiftung & Co. KG

Pfannerstra?e 75

88239 Wangen im Allgau

Tel.: +49 75 22 73-700

platinum@diehl-controls.com

www.diehl.com/photovoltaicsTop