РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Diehl AKO Stiftung, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Diehl AKO StiftungПолучете много повече, без усилия.

Ефикасност с патент: новият R3.

Новият инвертор R3 от серията PLATINUM® е ненадминат по своята ефек-

тивност. Патентованата технология DUAL-X® предлага 98,4 % максимална

ефективност, чисто конвекционно охлаждане и точно проследяване на точ-

ката на максимална мощност, което предоставя отлични стойности на

доходност. Други ненадминати преимущества са нощната комуникация на

дисплея и гъвкавите конфигурации с всички модули от гамата – освен

това R3, като всички останали инвертори от серията PLATINUM®, също е

оборудван с мултиезиков интерфейс.

www.diehl.com/photovoltaics

Внесете повече слънце в мрежата.Top