Дикс Интертрейд, Димитър Драгоев: Разработваме високотехнологични системи за атомни електроцентрали у нас и по света

Ядрена енергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 5, 2015

Димитър Драгоев,

управител на фирма Дикс Интертрейд, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Драгоев, фирма Дикс Интертрейд е на международния пазар вече близо четвърт век. Разкажете за началото на дейността й и за първите големи проекти.

Дикс Интертрейд е основана през 1991 г. от специалисти с дългогодишен опит, ангажирани в сферата на разработката и внедряването на интегрирани управляващи и информационни системи. Понастоящем извършваме интеграция на системи за автоматизирано управление на дискретни и непрекъснати технологически процеси, наблюдение и защита на околната среда, автоматизирано поддържане на сгради и домове.

Системите ни се отличават с рекордно кратко време за пускане, пред-пусков тест и предаване, като пред-пусковият тест се извършва с използване на симулатори, имитиращи максимално обекта на управление в реално време, които електрически се включват към входовете и изходите на обекта за управление.

Развитието на световното стопанство, боравенето и управлението на обекти, притежаващи все по-големи, концентрирани географски енергетически обекти и суровини, особено след аварията в Чернобил, поставиха изискването за повишен интегритет на системите за управление и защита. През 1993 г. колективът ни спечели конкурс за модернизация на информационните системи на реакторните блокове на АЕЦ Козлодуй.

Специално за нуждите на атомната централа разработвате контролера БК-АЕЦ. За какви приложения?

През 1995 г. разработихме и внедрихме SCADA система за поддръжка на операторите на реакторните блокове на АЕЦ Козлодуй - КСПО. Системата събра всички сигнали за състоянието на блоковете, дублирайки критичните, като използва съществуващия хардуер.

Това беше особено трудна задача, която беше изпълнена успешно чрез създаването на контролера БК-АЕЦ. В допълнение, решението осигури резервация 100% и осъществи информационно интегриране до най-високото ниво на управление на централата.

Системата бе базирана на програмируеми контролери БК10У, БК10А, БК20, БК10К и специализирания контролер за интегриране на съществуващата информационна част БК-АЕЦ, които са съвместими - хардуерно и програмно, с контролерите от системата ПРОГРАМА.

Какви други решения сте разработили и внедрили в централата? Опишете накратко функциите и техническите им параметри.

В АЕЦ Козлодуй внедрихме и системата GARDIA 1 за защита от студена опресовка на ядрените реактори на блокове от 1 до 4. Платформата беше изградена от тройно резервирани контролери Tricon. Сред отличителните й качества са: максимално висок интегритет - SIL3; географски разпределено резервиране; тройно резервиран системен и приложен софтуер; електрически и сеизмично сертифициране. Системата е проектирана, изработена и сертифицирана от Дикс Интертрейд.

Кои са най-интересните функции и приложения на системите от фамилията GARDIA, които сте внедрили у нас и по света?

През 1998 г. реализирахме проект в АЕЦ Кола, Русия, който включваше интегрирането на 32 системи за управление и диагностика на предпазни клапани GARDIA 2. Година по-късно такава система внедрихме и в АЕЦ Нововоронеж в Русия. В атомни електроцентрали внедрихме и системите за управление на технологически процеси (нивото на водата в парогенераторите) GARDIA 3. Интегрирана система за управление на енергийното стопанство (GARDIA 5) внедрихме в рафинерията Lindsey Oil Refinery limited, Великобритания.

През 2005 г. Дикс Интертрейд започна изпълнението на договор за развитие и доставка на управляващи системи GARDIA 7 като комплектуващи на системите за защита от студена опресовка на корпусите на реакторите на блоковете 1 и 2 на атомната централа Ровно в Украйна. През 2006 г. внедрихме системите GARDIA 7 за управление на пилотно управляемите клапани SEBIM в централата.

Кои са най-високотехнологичните системи, в чиято реализация сте участвали през последните години?

През 2007 г. разработихме система за управление на реактора на атомна станция от типа ВВЕР 440 с функция за автоматично управление на мощността (АРМ). АРМ е изпълнена на контролер, разработен от фирмата на основата на дублирани съвременни програмируеми контролери, изпълняващи управление по избор на резултата “2 от два” за управление на мощността и за изпълнение на бързото разтоварване на реактора - по избор на резултата “1 от два”.

АРМ е обзаведена със съвременни средства за операторски интерфейс със сензорен екран на основата на платформата InTouch от Wonderware. Системата е внедрена в атомната станция на Армения.
Top