ДКЕВР даде разрешение за 14 MW фотоволтаична централа край Добрич

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2012 • 01.08.2012 •

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) даде лиценз на Компания за енергетика и развитие за започване на производство на електрическа енергия. Дружеството смята да изгради фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 14 MW в промишлена зона Запад край гр. Добрич.

За осъществяване на проекта са избрани фотоволтаични поликристални модули с единична мощност 230 Wp, 235 Wp, 240 Wp, 245 Wp, 250 Wp. Предвижда се броят на фотоволтаичните модули да бъде 58 388 броя, пише в решението на ДКЕВР.

Фотоволтаичната централа ще бъде присъединена към електропреносната мрежа на НЕК. Срокът за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване е 30 януари 2013 г. Цялата мощност на парка трябва да бъде въведена в експлоатация най-късно до 30 март 2014 г.

Общата стойност на инвестицията, предвидена за изграждане на фотоволтаичната централа Добрич, е в размер на близо 22,4 млн. евро. Инвеститорът в парка Компания за енергетика и развитие е създаден през 2004 г. с едноличен собственик Пи Ви Инвестмънтс. Дългосрочното осъществяване, обезпечаване, контролиране и ревизиране на лицензионната дейност са възложени на Соларпро, става ясно още от решението на ДКЕВР.

 

 
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top