ДКЕВР даде разрешение за 14 MW фотоволтаична централа край Добрич

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2012 • 01.08.2012 •

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) даде лиценз на Компания за енергетика и развитие за започване на производство на електрическа енергия. Дружеството смята да изгради фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 14 MW в промишлена зона Запад край гр. Добрич.

За осъществяване на проекта са избрани фотоволтаични поликристални модули с единична мощност 230 Wp, 235 Wp, 240 Wp, 245 Wp, 250 Wp. Предвижда се броят на фотоволтаичните модули да бъде 58 388 броя, пише в решението на ДКЕВР.

Фотоволтаичната централа ще бъде присъединена към електропреносната мрежа на НЕК. Срокът за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване е 30 януари 2013 г. Цялата мощност на парка трябва да бъде въведена в експлоатация най-късно до 30 март 2014 г.

Общата стойност на инвестицията, предвидена за изграждане на фотоволтаичната централа Добрич, е в размер на близо 22,4 млн. евро. Инвеститорът в парка Компания за енергетика и развитие е създаден през 2004 г. с едноличен собственик Пи Ви Инвестмънтс. Дългосрочното осъществяване, обезпечаване, контролиране и ревизиране на лицензионната дейност са възложени на Соларпро, става ясно още от решението на ДКЕВР.

 

 

Top