Дни на зелената енергия 2012

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 5, 2012

От 26 до 28 септември т. г. за втора поредна година в рамките на Международната изложба за енергетика и екология ЕНЕКО се проведоха Дни на зелената енергия. Съорганизатор на проявата бяха Асоциацията на българските енергийни агенции и Международния технически панаир Пловдив. В програмата на мероприятието бяха включени шест кръгли маси, три обучителни семинара, национална конференция за биомаса и биогорива и над 50 презентации на иновативни проекти. Сред дискутираните теми бяха енергийна ефективност на сгради и МПС, енергия от ВЕИ, зелени енергийни услуги, устойчива мобилност и др. В рамките на форума бяха връчени медали и специални награди на победителите във ВЕИ шампионската лига.

Специален акцент в програмата на тазгодишното издание бе кръглата маса на тема

Иновации и услуги за енергийна ефективност, зелена енергия и биогорива

организирана от Клъстер Зелена Синергия. Фокус на събитието бе представянето на членовете на клъстeра и техни иновативни проекти в областта на зелените услуги, повечето от които са вече реализирани и доказват своя принос в пестенето на енергия и опазването на околната среда. Събитието бе посетено от над 70 човека, сред които експерти в областта на енергийната ефективност, журналисти от пловдивски медии както и привърженици на идеята за зелена енергия и опазване на околната среда.

Сред участниците в кръглата маса бе и фирма Хелиодом, която представи лъчиста система за отопление и охлаждане и резултатите от нейното приложение. „Участниците в кръглата маса бяха изключително заинтересовани от този вид отопление и охлаждане”, коментира за сп. Енерджи ревю Даниела Костова, управител на компанията. В отговор на въпроса как оценява ползите от проведените Дни на зелената енергия 2012 г-жа Костова заяви: „Ползите се изразяват най-вече в насърчаването на общините, бизнеса и домакинствата към енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници”.

В края на мероприятието се проведе церемония по приемане на новите членове на Клъстера: Мултитерм, Джейтерм, Инстал Инженеринг, арх. Жана Джугаланова, Технически университет София - филиал Пловдив и Професионална гимназия по електротехника и електроника.

Сред основните теми на кръгла маса

Енергийно обновяване на българските домове и сгради с близко до нулево потребление

Сред основните теми на втората кръгла маса бяха кандидатстването по програма „Енергийно обновяване на българските домове“ и политиките за насърчаване преминаването към сгради с близко до нулевото потребление на енергия в Европа, дискутирани на среща на експертната група по проект ENTRANZE. Съорганизатор на проявата бе Софийска енергийна агенция - СОФЕНА. „В рамките на събитието бе проведена дискусия за нужните политики за ускоряване на процесите за обновяване на сградния фонд в България. Представена беше концепцията за сгради с близко до нулевото потребление на енергията и изискванията на европейската директива за изготвяне на национални планове за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия. В хода на дискусиите стана ясно, че за ускоряване на обновяването на сградния фонд в България е необходима по-добра информираност и допълнително подпомагане на гражданите и другите категории собственици относно възможностите за финансиране, организация на процеса и осигуряване на качество при обновяването. По-активното участие на бизнеса в лицето на строителните и инсталационните фирми и техните браншови организации също ще доведе до ускоряване на процеса. Икономическият натиск от поскъпването на енергоносителите и все по-популярните мерки за енергоефективно обновяване от една страна и политиката на местно и национално ниво от друга, са факторите от най-голямо значение за подобряване на състоянието на сградния фонд. Необходимо е по-скоро да се даде национална дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия при прилагане на подхода за оптималните разходи за различните категории сгради. Архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране трябва да бъдат подготвени да посрещнат предизвикателството на новия тип строителство - на етап енергоефективно проектиране и строителство и на етап експлоатация на сградите при използване на енергоефективни инсталации и интегриране на възобновяеми енергийни източници”, коментираха от СОФЕНА.

„Дните на зелената енергия се превърнаха в широкомащабен форум с участие на широк кръг заинтересовани лица. Проведени бяха редица дискусии и обучения с участието на граждани, политици, експерти и представители на бизнеса. Участниците имаха възможност да се срещнат с български и чужди фирми в областта на зелената енергия и да се заредят с нови идеи за популяризиране на екологосъобразния подход при използване на енергийните ресурси”, допълниха от агенцията.

Екологични покупки и услуги

Основна тема на организираната от Енергийна агенция Пловдив кръгла маса "Екологични покупки и услуги" бяха представяне на проекта Buy Smart+, дискусии, свързани със зелените инвестиции в Европа, изискванията на българското законодателство към обществените поръчки, добрите практики при зелени обществени поръчки и др. "Необходимостта от практически дейности по подобряване на енергийната ефективност на сградите и индустрията е особено належаща в сегашно време. Ползата от подобни форуми е реална, имайки предвид засиления интерес и участие на специалисти и общественост", коментираха за списанието от фирма Енеркон, участник в кръглата маса.

Интерес сред участниците в Дните на зелената енергия предизвика и сертифицираното

Обучение за фотоволтаични инсталатори

В рамките на обучението арх. Евелина Стойкова от Енергиен център София представи проекта PVTRIN. Сред останалите теми бяха българското и европейското законодателство в областта и проекта Build up skills.

Кръгла маса Управление на мобилността

- подобряване на мобилността в градовете и бизнес зоните включваше демонстрация на инструмент за осигуряване на качеството на услугите в обществения транспорт ENERQI; национална среща на транспортните оператори; представяне на добри практики в ХебросБус и нов интерактивен сайт за транспорта на община Пловдив. Никола Дочин от Комбината за цветни метали представи пилотен проект за зелени решения за мобилността в бизнес зони.

VIII-та Национална конференция Биомаса за енергия, горива и биогаз

В рамките на Дните на зелената енергия Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА), в партньорство с МИЕТ, МОСВ и АУЕР, организира VIII-та Национална конференция "Биомаса за енергия, горива и биогаз". Участваха над 180 представители на общините, на бизнеса, на енергийните агенции и много специалисти. Целта на конференцията бе да насочи вниманието на общините, националните институции и бизнеса към възможностите за реализиране на проекти за производство на енергия и горива от дървесни, селскостопански и битови отпадъци.

В рамките на конференцията се състоя и официалната церемония по награждаване на победителите в

Национална ВЕИ шампионска лига

Наградените участници в Лига Биомаса бяха община Лесичово за проект "Преминаване към отопление на биомаса в административна сграда", община Лъки за проекти "Преминаване към отопление на биомаса в СОУ "Христо Ботев" и ОДЗ "Юрий Гагарин" и община Любимец - "Преминаване към отопление на биомаса в Детски Ясли "Рай 1" и ДГ "Рай 2".

Отличените в Лига Слънчева Енергия бяха фирма Профил-И за изградената собствена фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 198 kW; фирма Крейн за разработката Иновативни хладилни надстройки за камиони, захранвани от фотоволтаични панели и Косорциум Зелена Енергия за фотоволтаична станция за зареждане на автомобили, скутери и велосипеди на електрическа енергия. За принос в популяризирането на биомасата и изграждане на инсталации на биомаса сертификат и медал получиха фирмите Ерато, Джейтерм и Екоконцепт.
Top