Добрият мониторинг означава повече енергия за центровете за данни

Енергийна ефективностФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2021 • 23.03.2021Хората използват все повече и по-често данни, което означава, че непрекъсваемостта на работа на центровете за данни е по-важна от всякога. За да се справят с големите натоварвания, центровете за данни се нуждаят от повече електрическа енергия... поне според традиционното мислене. Но дали наистина е така? Ето три причини, поради които цялостният поглед върху това как се консумира енергията в центъра за данни дава възможност на операторите да управляват по-ефективно консумацията на енергия и разходите си.

 

Свръхобезпечаването никога не е било правилното решение

Неотдавна свръхобезпечаването беше "необходимо зло", за да се отговори на строгите изисквания за надеждност. Но непрекъснатият мониторинг и по-задълбоченото разбиране на потреблението на енергия и "здравето" на електрическите активи може да прати свръхобезпечаването в миналото и да осигури ефективността и устойчивостта, които съвременните центрове за данни изискват.

Центровете за данни могат да намалят коефициента на ефективност на енергопотребление (Power Usage Effectiveness, PUE) чрез повишаване на температурите, използване на по-ефективни сървъри, както и чрез ограничаване на експлоатацията на ненатоварени сървъри. Внимателният и подробен мониторинг на енергията позволява да се направи задълбочен анализ на системите, които не са оптимизирани, като например мощността за охлаждане, ненатоварен сървър, неефективна работа на двигатели на вентилаторите, неправилни настройки на задвижванията и прегряване на трансформаторите. Тази информация помага да се вземат по-добри решения за управление на активите на центровете за данни.

 

Опасността и обещанието на облака

Едно от решенията на предизвикателството PUE е прехвърляне на резервираните системи от хардуер към софтуер и преместване на резервните системи и компоненти в облака. В облачна среда можете да имате два физически центъра за данни, всеки огледало на другия. Във всеки от тях електрическото оборудване може да бъде "по-малко" резервирано, отколкото би било, ако има само един център за данни. Следователно този подход използва по-евтино и по-малко сложно оборудване.

 

Неподозираните възможности

IT продуктите и услугите обикновено се актуализират редовно на всеки три до пет години, което позволява на операторите не просто да изследват възможността за използването на иновации, но и да преразгледат минали решения относно продукти, услуги и тяхното оползотворяване. Ключът е да имат пълен поглед върху инсталираните системи и активи, така че лесно да могат да идентифицират нови възможности за оптимизация.

За да отговори на предизвикателствата на бързо развиващата се индустрия на центровете за данни, ABB предлага своето дигитално облачно решение за управление на енергия и активи – ABB Ability™ Energy and Asset Manager. Решението дава възможност за пълен анализ и управление на разпределителни системи за ниско и средно напрежение.

Ако и вие се интересувате от дигиталните решения за управление на енергия и активи, АББ България проведе уебинар на български език, в който беше представено как облачните системи и използването на големи масиви от данни (Big Data) позволяват прогнозирането на повреди и разработване на нови стратегии за оптимално управление и поддръжка.

 

Записа от този и предходни наши уебинари може да гледате тук 

 


e-mail: Teodora.petrova-vasileva@bg.abb.com
www.abb.com


Top