Доклад на АПСТЕ сочи, че до 2030 г. в България могат да бъдат изградени поне 7 GW нови ВЕИ мощности

ВЕИ енергетикaНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2022 • 18.02.2022

Доклад на АПСТЕ сочи, че до 2030 г. в България могат да бъдат изградени поне 7 GW нови ВЕИ мощности

Според доклада “Съхранение на енергия. Пазарни перспективи за България”, разработен от Асоциация за производство съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), технологиите за съхранение на енергия могат да увеличат гъвкавостта на електроенергийната система и дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) във всички сектори. 

Изводите от доклада, сочат, че с амбициозна политика за преход към нисковъглеродна енергетика, до 2030 г. в България могат да бъдат изградени поне 7 GW нови ВЕИ мощности заедно с 1,7 GW системи за съхранение на енергия. “Повечето технологии за съхранение на енергия могат да бъдат внедрени бързо с високо обществено одобрение и във всеки един мащаб и ниво на електрическата система – производство, пренос, разпределение, потребление. Системите за съхранение могат да предоставят и системни услуги като капацитет, регулиране на честотата и минимизиране на разходите за балансираща енергия”, сочи още докладът.

Проучването на АПСТЕ, залегнало в доклада с участието на 32-ма професионалисти в областта на енергетиката, както и ключови заинтересовани страни в развитието на пазара за съхранение на енергия в България, показва, че съществуващата регулаторна рамка почти единодушно се счита за ограничаваща, а не стимулираща развитието на иновативни бизнес модели за широко интегриране на технологии за съхранение на енергия.

Докладът има за цел да представи съвременните технологии за съхранение на енергия и как те могат да бъдат приложени, за да помогнат за интегрирането на повече възобновяеми енергийни източници в енергетиката, като същевременно поддържат енергийната система стабилна и създават устойчиви работни места и доходи.
Top