Doosan Lentjes осигурява надеждни екологични процесни решения

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2016

Интервю с Герхард Лое,

Директор продажби/Директор на продуктовата линия "От отпадъци към енергия" Doosan Lentjes

Бихте ли представили себе си и фирмата, която представлявате? Kои модерни енергийни технологии развива и прилага Doosan Lentjes по целия свят?

През 2000 г. станах директор продажби в Doosan Lentjes, който е част от глобалния Doosan Group. Doosan Lentjes e технологично дружество, което предлага иновативни изгаряния в циркулиращ кипящ слой, изгаряне на отпадъци за енергийни цели (WtE), както и технологии за контрол върху замърсяването на въздуха, които помагат на клиентите да произвеждат ефективно и устойчиво енергия от възобновяеми източници и изкопаеми горива.

Какво очаквате от Енергийния и минен Форум в Cофия в края на март, на който Bие участвате? Кои са най-важните точки от Bашата презентация на международната конференция WASTE-TO-ENERGYS?

Doosan Lentjes очаква на форума да се осигури мрежова работна платформа за печеливш обмен на опит, като се разкрият характеристиките и бъдещето на българския пазар за енергия от отпадъци.

Използвайки примера на завода в Kраков, Полша за добив на енергия от отпадъци, нашата презентация ще открои как нашето тясно сътрудничество с местните общини генерира конкретно решение в замяна на предизвикателството за депониране на отпадъците.

Разкажете повече за дейностите на Doosan Lentjes в Eвропа. Кои прогнозни бизнес възможности сте открили на пазара в България и в региона на Югоизточна Eвропа?

Doosan Lentjes е изправен в Югоизточна Европа пред обещаващи бизнес възможности за оползотворяването на отпадъците в енергия, но най-вече на българския пазар. Строгите европейски директиви за депониране на отпадъци и емисии, изискват България да създаде инфраструктура за устойчивото управление на отпадъците.

Ценна възможност за Doosan Lentjes e да подсигури надеждни екологични процесни решения, позволяващи на българските клиенти да превръщат остатъчните отпадъци в енергия при спазване на всички приложими европейски стандарти.


Top