ДП РАО получи разрешение за строеж на НХРАО

Сп. Енерджи ревю - брой 4, 2017 • 13.07.2017 •

Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО) получи разрешение за строеж на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). Изграждането на хранилището е залегнало в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия.

Проектът се финансира безвъзмездно от Международния фонд “Козлодуй”, като стойността на първия етап е 71,8 млн. евро. Първият модул за погребване на РАО ще е с капацитет 6336 стоманобетонни контейнера и се очаква да влезе в експлоатация през 2021 г.

Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип и ще представлява многобариерно инженерно съоръжение за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни контейнери отпадъци. В него няма да се погребва отработено ядрено гориво, остъклени високоактивни отпадъци или радиоактивни отпадъци от трети страни, а само ниско- и средноактивни РАО.

През целия период на експлоатация на Националното хранилище - 60 години, ще бъде провеждан стриктен входящ контрол на постъпващите радиоактивни отпадъци, радиационен контрол и мониторинг както на площадката на хранилището, така и на околната среда. След това се планира то да бъде затворено и подложено на мониторинг за период от 300 години.
НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top