ДП РАО проведе международен семинар за радиоактивни отпадъци

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2017 • 07.03.2017 •

28 участници от 20 страни взеха участие в международния семинар “Освобождаване от регулаторен контрол на материали и отпадъци, генерирани в резултат на извеждане от експлоатация на ядрени мощности”, който се проведе от 23 до 27 януари т. г. в София.

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) организира семинара в рамките на проект за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Участие във форума взеха и представители на Националния център по радиобиология и радиационна защита, Агенцията за ядрено регулиране, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките.

Основната тема на събитието бяха чистите или потенциално чистите материали, които се генерират при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, и потенциалът им да бъдат третирани като непредставляващи радиологичен риск и да бъдат освободени от контрол.

“В този семинар разгледахме предимно регулаторния аспект и аспекта на безопасността на освобождаването от контрол, определяне на стойностите за освобождаване от контрол”, заяви техническият ръководител на обучителния проект Владан Любенов по време на събитието. Продължение на обсъжданията по темата ще има на подобен семинар в средата и конференция в Берлин в края на годината.
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top