ДП РАО с разширен обхват на акредитация

Ядрена енергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 3, 2019 • 05.06.2019

ДП РАО с разширен обхват на акредитация

През април т. г. Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) официално получи документ за разширение към обхвата за акредитация с включване на параметър “специфична масова активност”.

Този параметър е важна характеристика на материали, за които се предполага, че имат радиоактивно замърсяване. С контролиране на стойностите му се гарантира, че няма да има изтичане на радиация в околната среда.

За количественото определяне на стойностите на този параметър ДП РАО разполага със Система за измерване и освобождаване от контрол (СИОК) – FRM-02. Измервателният процес е напълно автоматизиран, като производителността на системата е до 50 т на денонощие. С помощта на СИОК-FRM02 се реализира финалното измерване по параметъра, като резултатът се сравнява с нивата за освобождаване от регулиране, записани в нормативните актове по прилагане на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.


Top