ДП РВД търси доставчик на алкална NiCd акумулаторна батерия

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2013 • 16.05.2013 •

Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение (ДП РВД) обяви открита процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка, монтаж и приемни изпитания на стационарна алкална NiCd акумулаторна батерия – 110 V DC и 2бр. токозахранващи устройства за оперативно напрежение на КРУ 6 kV, КРУ 20 kV, РТДГ и ТРТ. Обхватът на поръчката включва монтаж и приемни изпитания на оборудването, както и обучение на персонала.

Крайният срок за представяне на офертите е 17 юни т. г.
Документацията за участие в процедурата може да откриете в сайта на дружеството.

Top