РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

DTS Digital Tracking Systems, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ DTS Digital Tracking SystemsТРАКЕРИТЕ НА DTS ОПТИМИЗИРАТ РАБОТАТА НА PV ЦЕНТРАЛИТЕ

С ДО 40 – 45%

Василис Дрицас, президент на DTS Group, по повод навлизането на компанията на българския пазар

Уважаеми г-н Дрицас, бихте ли представили дейността на DTS HELLAS?

DTS HELLAS SA е член на групата DTS INVESTMENT GROUP, с основна дейност възобновяеми енергийни източници, инвестиции на световния пазар и участие в множество проекти. Компанията има голям дял на гръцкия енергиен пазар. Освен това, групата продава и нови системи като DTS DIGITAL TRACKING SYSTEMS - фотоволтаични проследяващи траекторията на слънцето системи с висок стандарт, които са подходящи за специални приложения и екстремни атмосферни условия.

Кога представихте на пазара първия тракер за фотоволтаични паркове?

Когато заех длъжността президент на DTS group, наша разработка за първи път получи патент за проследяваща система. Тракерите ни използват немски задвижвания в хоризонталните и вертикалните оси, които осигуряват стабилност и едновременно с това оптимизират производството на електроенергия с 40% - 45%. Тази технологична еволюция разкри нови хоризонти пред компанията. След инсталацията на първите цифрови соларни следящи системи в Германия и представянето им на изложението Intersolar, те бяха оценени от международната публика и придобиха популярност в целия свят. Днес DTS MR-SD 2,5 XT е на първо място в своя клас и е записана в селекцията на международните финансови и фондови къщи. И това е благодарение на надеждността и 20-годишната гаранция, която предоставяме.

Какво привлече интереса Ви към България по време на икономическата криза в Европа?

Няколко неща. DTS HELLAS SA в момента участва в разработването на 250 фотоволтаични проекта. Последните събития в Гърция и трудностите в гръцката банкова сфера ни забавят и оказват своето влияние, но въпреки всичко бързо завършваме строежите. Нашите договори с акционерни инвеститорски групи, международни инвестиционни фондове и други партньори се отнасят за разработка и управление на високоволтови електроцентрали. Поради тази причина се обърнахме към съседните страни. Избрахме България след проучването на много важни за нас параметри, като сигурността на законовите и търговските въпроси от гледна точка на разработката на възобновяеми енергийни проекти и инвестициите, и решихме да създадем компанията BULGARIA POWER PROJECT (BPP), базирана във Варна. Вече подписахме първите споразумения, които са много важни за предприемачите и инвеститорите от българска страна в нашата група. Признавам си, че през последните 3 години съм посещавал България два пъти в търсене на договори и изграждането на проекти. За съжаление, по това време нещата не бяха особено ясни и може би не достатъчно зрели, за да предоставят сигурност за нашите инвестиции, което се случва днес. А и в България все още няма инсталиран фотоволатичен парк с тракери. Това е голямо предизвикателство за нас.

С кои компании си партнирате на българския пазар?

Подписахме договори с HAOS INVESTMENTS и BPP BUULGARIA POWER PLANTS, в резултат на което в България вече са доставени първите цифрови модели DTS MR-SD 2,5XT и DTS MR-SR-SD-L, които се очаква да бъдат инсталирани през януари 2012 г. Тези важни споразумения ще открият нови перспективи пред участието ни на българския пазар на възобновяемите енергийни източници. Също така, очакваме установените стратегически партньорства да донесат сериозни печалби и за двете страни.

Какви нови продукти разработвате в момента?

DTS разработва първите соларни клетки от ново поколение - DTS DIGITAL TRACKING HIGH EFFICIANCY IQ PLUS, съвместно с немската компания CENTROTHERM. Убедени сме, че представянето на тази технология отново ще надмине вече съществуващите системи. Модулите DTS IQ PLUS ще повишат ефективността на клетките с 19 – 22%.

Да се надяваме, че с подкрепата на българското правителство ще можем да разработим новата технология в страната и през 2012 г. ще създадем специализирана фабрика за производството на тези модули за соларни следящи системи, чиято производителност ще бъде революционна за фотоволтаичния сектор. Производствената цел е 100 MW с производствена линия от 25 MW високоефективни модули DTS IQ-PLUS за първата година и за следващите 2 години, още две допълнителни производствени линии от 25 MW за обичайните модули.

Отворени сме за предложения за сътрудничество от сериозни български предприемачи, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Кои ангажименти приемате за важни с днешна дата?

Днес ние разработваме специфични проекти и договори с международен обхват. Сред тях са 200-мегаватовия проект Kozani и Helios проекти в Гърция.Top