Е.ОН България обновява електроразпределителната мрежа в центъра на Варна

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2011 • 13.04.2011 •

Е.ОН България планира реконструкция на електроразпределителната мрежа в централната част на град Варна, съобщават от дружеството. Проектът включва подмяна на основни кабелни линии и изграждане на кабелен колектор по улиците „Александър Дякович”, „Дебър”, „Цариброд”, „Козлодуй”, „Панагюрище”, Цар Симеон I”, „Габрово”, „София”, „Дръзки”, „Хан Омуртаг”, „Кракра” и „Радецки”. Кабелите по тези улици са полагани преди повече от 40 години. През миналата година, в периодите на активно потребление (зимата и активния летен сезон), компанията регистрира повишена аварийност по тях.
Подмяната на кабелни линии средно напрежение в централната градска част е първият етап от проекта за обновяване на мрежата във Варна, който ще се реализира през 2011 година. Първият етап ще стартира през месец април и ще приключи до 18 май. Компанията се стреми да извърши реконструкцията с минимални неудобства за клиентите си, като през този период районът ще бъде захранван по резервни схеми, за да се избегнат прекъсвания на електрозахранването.
Стойността на инвестицията възлиза на 500 000 лева. С тази реконструкция Е.ОН България цели да повиши сигурността и качеството на електрозахранване в централната градска част, преди настъпването на активния летен сезон.

Top