Ebioss Energy, Хосе Оскар Лейва Мендес: България има много добри възможности за развитие на газификация на отпадъчен материал

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2014

Хосе Оскар Лейва Мендес, президент на Ebioss Energy

Уважаеми г-н Мендес, разкажете накратко за дейността на Ebioss на глобалния енергиен пазар и в България, в частност.

Ebioss е дружество, листвано на испанската фондова борса от 1 юли 2013 г. Това е първият път от 150 години насам, в който чуждестранна компания прави първично публично предлагане на свои акции на испанската фондова борса. Вписахме Ebioss Energy като българско дружество, което е много важно за българската икономика. Така отворихме вратата към един много голям борсов пазар в Европа - испанският. Хубавото при него е, че е много ликвиден. Обемът му е между 3 и 4 млрд. евро на ден. От 2013 г. досега компанията отбеляза ръст от около 200% и в момента пазарната й стойност възлиза на 180 млн. лева. Очакваме през текущата година Ebioss да достигне стойност от 300 млн. лева на испанската фондова борса.

Компанията е собственик на испанска инженерингова фирма, която е един от глобалните лидери в проектирането на инсталации за газификация. Вече реализирахме един ключов проект в тази област в Испания с построяването на най-голямото съоръжение за газификация в Европа. Работим по подобен проект и във Франция, а също и в Италия, където конструираме инсталация за газификация на слама.

Използваме различни видове биомаса, главно селскостопански отпадъчни материали като слама, отпадък след преработката на маслини, грозде и т.н. В Индия разработихме проект за газифициране на отпадъчен материал от кафе. В момента работим по първото съоръжение за газификация на RDF в Германия, което е доказателство за възможностите ни в областта. Ebioss реализира проекти и в България. През последните 4 години изградихме инсталации с общ капацитет от 19 MW. В момента работим по най-новия си проект в района на град Пловдив, в близост до Строево, който ще бъде завършен през настоящата година.

Как решихте да развивате дейност в България?

Взех решение да ситуирам дружеството-майка в България по няколко причини. Първо, преди 7 години започнах да инвестирам тук, защото познавам страната много добре. Второ, преди 4 години имаше добра бизнес възможност за нас да инвестираме в областта на енергетиката и решихме да се възползваме от нея. И трето, фискалната структура в България е най-добрата в Европа. Източна Европа е най-важната база за нас, защото тук има много ТЕЦ-ове, а ние предлагаме решения за проектиране на такива централи с използване на газ, получен от газификация на отпадъчни материали. През 2011 г. секторът на газификацията отбеляза сериозен скок, защото създава енергийна независимост. Това е интелигентен начин за производство на топлина, особено в страни с повече студени месеци като България. Според прогнозите на ООН до 2020 г. 17% от цялата енергия в света ще идва от отпадъчни материали.

Във фирмената си стратегия определяте България като локация, която осигурява най-добрите условия за производство на енергия от биомаса. Какви, според Вас, са възможностите за развитие в тази област в страната ни?

Ние сме една от малкото компании в света, които проектират съоръжения за газификация на слама. Това е сериозна възможност както за земеделските производители, така и за нас, защото ние предлагаме решения за трансформиране на сламата в енергия. В България има много селскостопанска биомаса, която не се използва. Ако тези възможности се оползотворяват пълноценно, в страната може да се даде тласък на един голям и важен сектор, за чийто успех България предлага перфектни условия. Единственото нещо, с което трябва да се борим в момента, всъщност е нормативната уредба.

На какво е базирана предлаганата от вас технология? Кое я прави конкурентна?

Газификацията е единствената и най-ефективна технология, при която могат да трансформират в газ много видове отпадъчни материали. Това е изключително важно за хода на цивилизацията. Технологията се основава на молекулярна декомпозиция на материала, при която се получават молекули, от които впоследствие създаваме синтетичен газ. Методът не е базиран на горене, а на изпаряване. Тази технология е с по-висок КПД.

Участвате в международния EE & ВЕ форум. Какви са очакванията ви за събитието?

Работим с големи енергийни организации и изпълняваме проекти за различни индустрии. Ето защо смятаме, че сега е моментът да покажем кои сме и с какво се занимаваме. Опитваме се да развием бизнеса си в региона на Балканите. Предлагаме доказана технология, която работи за различни клиенти. Именно това ще представим на изложението.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top