eCars, Мартин Хаджистойков: България може да бъде голям пазар на зарядна инфраструктура за електромобили

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2020 • 23.03.2020

eCars, Мартин Хаджистойков: България може да бъде голям пазар на зарядна инфраструктура за електромобили

Мартин Хаджистойков, управител на eCars, пред сп. Енерджи ревю


Разкажете повече за създаването и развитието на eCars. С какво се отличават продуктите и услугите ви от останалите на пазара?

eCars беше основана през 2010 г. В първите години, когато почти нямаше електромобили, ние бяхме сред ентусиастите. Основахме клуб, организирахме събития с малкото налични коли. През 2016 г. започнах да планирам производство. Следващата година поставих начало на проекта сам, а впоследствие се включи и партньор. Събрахме екип и стартирахме развойна дейност. През 2018 г. вече имахме готовност и започнахме производство на масов модел.

С времето се ориентирахме към т. нар. “премиум” зарядни станции – от полиран алуминий, със закалено стъкло, с възможности за персонализация. Всичко за тях се произвежда в България с изключение на някои електромеханични компоненти. Отличаваме се по това, че залагаме на продукти от по-високо ниво. На високо ниво е и инсталационната ни дейност. За десет години станахме лесно разпознаваеми.

 

Кои са основните направления в дейността на компанията?

Обхващаме всички направления от електрическата мобилност и на база дългогодишния ни опит се придържаме към най-печелившите. Компанията ни включва няколко подразделения: Електромобили БГ се занимава с производство, eCars БГ е търговска фирма, която отговаря за организационната дейност, връзката с медиите. “Всичко ток” е фирмата, която изгражда зарядната мрежа. КарамЕЛ е четвъртата ни компания. Тя е клубът и пазарът ни за електромобили.

Операторската дейност е по-отложена във времето, тъй като за нея се изискват много средства, а възвръщаемостта ще дойде много по-късно.

 

Къде намират основно приложение решенията, които предлагате? Какъв е основният профил на клиентите и партньорите ви?

Предлагаме решения за всякакви приложения – за домашно, обществено, административно и фирмено ползване. За момента няма профил, който да преобладава – бизнес клиентите, частните и общинските инсталации са приблизително по равно.

Пазарът у нас все още е твърде малък. Важно е да се разшири мрежата, първо на обществените места, а след това и на фирмените паркинги. Бизнес желанието зависи от инсталациите, а те са по-трудното нещо в електрическата мобилност, тъй като често изискват по-голяма подготовка.

Имаме отлични отношения с община Бургас. За първи път там направихме технологичното шоу е-Визия. Сред партньорите ни бих отличил и община Петрич, където имаме най-много зарядни станции, както и община Самоков. Общините със сигурност ще засилят работата си с компаниите в бранша като цяло.

 

Как оценявате настоящите условия на пазара на зарядна инфраструктура за електромобили в България и какви са очакванията за развитието му?

На този етап няма смисъл да се сравняваме с другите страни. В момента Холандия е най-напред в Европа, там стартира и протоколът за комуникация между зарядните станции преди десет години. България може да бъде голям пазар. По-назад сме по това, че сме по-резистентни.

Наскоро бяха внесени няколко промени в Закона за енергетиката, за да се облекчи развитието на зарядната инфраструктура. Тъй като регулацията на пазара е от изключително значение, много частни лица и компании ще се включат, когато видят правила.

Очакванията за развитие на пазара у нас са функция на броя регистрирани електромобили. Колкото повече коли идват, толкова повече заявки получаваме ние като производител.

 

Кои са водещите технологични тенденции при производството на зарядни станции?

Зарядните станции са технологично напреднали до такава степен, че вече е възможно връщане на енергия в мрежата. Комуникацията с електромобилите, протоколите, надеждността, защитата, различните функции – всичко това е отдавна направено и готово за масова употреба. Сред направленията, които предстои да се развиват, е именно въпросното връщане на енергия към мрежата, както и съпътстващата техническа инфраструктура.

При бързите зарядни станции мощностите към момента са достатъчно високи, като при големите превозни средства те предстои да се вдигнат до 1 MW.

 
Top