РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЕ България, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЕ България 

Ерата на зелената енергия е тук.

Инсталация за производство на зелен водород и е-метанол в Kassо, Дания

 

Това е ера, в която зелената електроенергия е ключът към преодоляването на предизвикателствата, свързани с емисиите на CO2 в тежкотоварния транспорт, химическата индустрия и отоплителния сектор.

В тази нова ера разполагаме с екологични решения, които гарантират, че наистина можем да постигнем глобалната цел за свят без въглеродни емисии.
Това е огромна стъпка за планетата, но и за European Energy. Ние вече направихме първи крачки в света на Power-to-X технологиите.

 


• Power-to-X се установи като нужно решение за прехода на силно зависими от изкопаемите горива сектори на икономиката към екологосъобразност;

• Power-to-X горивата могат да ускорят декарбонизацията във всички сектори, позволявайки бързото постигане на целите в борбата с климатичните промени и реализирането на въглеродно неутрално общество;

• Power-to-X процесите могат да осигурят необходимото гориво по въглеродно неутрален начин, което им придава значителен пазарен потенциал във всички сектори.

European Energy A/S

+359 883 377 474

Варна, Бизнес парк Варна
сграда B8, офис 402.1
office.bulgaria@europeanenergy.com

www.europeanenergy.com

 


Top