РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЕ България , Списание Енерджи ревю - брой 1, 2024

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЕ БългарияФабрика за производство на зелен водород и е-метанол в град Касо, Дания


• Power-to-X процесите могат по въглеродно неутрален начин да осигурят необходимите горива и да ускорят декарбонизацията във всички сектори.

• Power-to-X решенията използват възобновяема енергия за производството на зелен водород, който впоследствие се преработва в устойчиво гориво и други химикали за различни индустрии.

• Power-to-X горивата могат да заместят голяма част от традиционните източници на енергия в тежкотоварния транспорт, корабоплаването и дори авиацията.

 


European Energy A/S

+359 883 377 474
Варна, Бизнес парк Варна
сграда B8, офис 402.1
office.bulgaria@europeanenergy.com

www.europeanenergy.com


Други рекламни публикации на ЕЕ България


Top