РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЕС - Енергийно Ефективни СистемиЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ОТ ЛОКАЛНИ РЕШЕНИЯ ДО КОМПЛЕКСНИ СТРАТЕГИИ:

Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност;

Регионални и отраслови обзори на енергийната ефективност;

Енергийни одити;

Проекти за енергийна ефективност;

Съдействие при финансиране на проекти за енергийна ефективност;

Инженеринг, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоспестяващо оборудване;

Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията;

Мониторинг и верификация на икономията на енергия;

Обучение на енергийни мениджъри;

Организиране на конференции и семинари в областта на енергийната ефективност.Top