РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЕС - Енергийно Ефективни СистемиЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ОТ ЛОКАЛНИ РЕШЕНИЯ ДО КОМПЛЕКСНИ СТРАТЕГИИ:

• Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност;

• Регионални и отраслови обзори на енергийната ефективност;

• Енергийни обследвания (одити) с акредитация;

• Системи за енергиен мениджмънт и мониторинг;

• Проекти за енергийна ефективност;

• Съдействие при финансиране на проекти за енергийна ефективност;

• Инженеринг, доставка и монтаж на енергоспестяващо оборудване;

• Енергийни измервания и изпитания;

• Мониторинг и верификация на икономията на енергия;

• Обучение на енергийни мениджъри;

• Организиране на конференции и семинари в областта на енергийната ефективност.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ООД

1124 София, ул. П. Делян 5, тел./факс: 02/846 40 69

web site: www.ees-bg.com

e-mail: info@ees-bg.comTop