Ефективна декарбонизация с биогенни горива

ВЕИ енергетикaФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2023 • 01.11.2023

Ефективна декарбонизация с биогенни горива
Ефективна декарбонизация с биогенни горива


Горелките Weishaupt за биогенни горива от възобновяеми енергийни източници дават важен принос за декарбонизацията в индустриалния сектор.

Енергийноинтензивните индустриални браншове притежават висок потенциал за спестяване на CO2. Два фактора играят важна роля в този процес:

 

Повишаване на ефективността.

Модерни горивни технологии като например O2- или CO-регулирането, както и оползотворяването на отпадъчната топлина чрез топлообменника за предварително нагряване на горивния въздух, правят горенето много по-ефективно. Приложението на висококачествени компоненти, като двигатели с честотно регулиране с клас на ефективност IE 4/5, също допринася за това.

 

Използване на биогенни горива:

Течни биогорива. Имат гъвкаво приложение и постепенно заемат своя дял като гориво за отоплителни инсталации, заместващо стандартните горива. Производствените методи на течните биогорива са различни и използват различни продукти от биомаса. Чрез пресоване или екстракция се добива например рапично, соево или палмово масло. Принципно употребата му е въглеродно неутрална, но в зависимост от производствения процес при обработката му се използва различно количество енергия.Освен това биогоривата се различават в много голяма степен по своите характеристики.

Газообразни биогорива. Освен твърди и течни горива могат да се произведат и газообразни горива. В една инсталация биогазът може да се получи от различни естествени суровини като например от растения или от органичен материал, който е преминал процес на ферментация или гниене.

За интересен като биогориво се счита предимно метанът, който се съдържа в биогаза. За да може това биогориво да се захрани в газопреносната мрежа и да се използва от крайния потребител, метанът трябва да бъде обогатен. В процеса на обогатяване биогазът се обезсерява, изсушава, при което се отделя CO2 . Получава се газ с високо съдържание на метан, който е еквивалентен на природния газ - биометан, известен също като био природен газ.

 

Ефективни решения

Weishaupt предлага ефективни решения за единична и симултантна работа (едновременно горене на две или три горива) на голямо разнообразие от биогорива. За клиента това означава свободен избор на гориво според желанието и наличността. Продуктовата гама включва горелки до 32 MW за симултантно, комбинирано изгаряне с две или повече горива с интелигентна концепция за управление.


 

 

www.weishaupt.bg


Top