Ефективно прогнозиране на енергийни ресурси с ADEX Cast

Енергийна ефективностФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2020 • 04.11.2020

Изкуствен интелект за по-точно планиране

ADEX Cast e софтуерно решение за прогнозиране и планиране на енергийни ресурси, част от портфолиото от решения на ADEX Energy. Използвайки алгоритми, базирани на изкуствен интелект, ADEX Cast ви дава възможност за по-точно прогнозиране "ден напред" и "в рамките на деня" на производството от ВЕИ – фотоволтаици, вятърни паркове, ВЕЦ, както и на потреблението на индустриални и битови клиенти. Част от основните функции на решението са автоматизирано планиране на графици и изпращането им към ЕСО, гъвкава конфигурация на енергийни обекти и групи, допълнителни инструменти за справки и анализ.

 

Конкурентни предимства

ADEX Cast е иновативно решение, насочено към търговци на енергия, ВЕИ производители, системни оператори и доставчици на енергийни услуги. Софтуерът предоставя единна система за прогнозиране на цялостно портфолио от енергийни ресурси, включващо производители и консуматори, посредством модели, базирани на изкуствен интелект и точни метеорологични данни. Други конкурентни предимства на решението са автоматизираният процес по изготвяне на графици и възможности за интеграция със SCADA и мониторинг системи за следене на данните за производство и консумация в реално време.

 

Прогнозиране "ден напред" и "в рамките на деня"

Софтуерът предоставя набор от специфични модели за прогнозиране на производството от ВЕИ, използвайки тяхната географска топология, технически характеристики и метеорологични данни в реално време. Системата дава възможност и за прогнозиране на индустриални и битови консуматори чрез исторически данни за тяхното потребление и модели, базирани на изкуствен интелект. Възможно е конфигуриране на повече от един модел към обект за по-точни и сигурни прогнози, намалявайки риска от пропуски или грешки. Данните се актуализират в рамките на деня за 7 дни напред, като интервалът на обновяване е на всеки 15 минути. Чрез подобрените прогнози можете да постигнете по-точни търговски и производствени графици и намаляване на небалансите.

 

Автоматизирано планиране на графици и изпращане към ЕСО

Освен моделите за прогнозиране, решението цели автоматизация и на процеса по изпращане на графици към ЕСО. Софтуерът дава възможност за номиниране на изготвените прогнози в графици, тяхното ръчно коригиране при необходимост и автоматичното им изпращане. Решението позволява следене на статуса на изпратените графици по групи или обекти, както и уведомяване чрез аларми и съобщения при невъзможност за генериране на график. Това улеснява значително процеса по планиране, намалява човешката работа и възможностите за допускане на грешки.

 

Гъвкави инструменти от експерти за експерти

ADEX Cast е решение, разработено съвместно с експерти с богат опит в управлението и планирането на енергийни ресурси. Основната му цел е да улесни ежедневната работа на специалистите в сферата на енергетиката чрез гъвкави и лесни за използване инструменти, автоматизация на процесите, подобрение на точността на данните, предоставяйки по-добра видимост върху производството, консумацията и небалансите на вашето енергийно портфолио.

 

ADEX Energy предлага и други решения, които могат да ви помогнат с мениджмънта на вашите енергийни ресурси и автоматизирането на процесите, свързани с мониторинг, управление, продажба и търговия с енергия. Повече за тях научете на adexenergy.com.

 

 


 


тел.: +359 887 51 2001
e-mail: sales@adexenergy.com

 

 


Top