РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕГНАТИЯ БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕГНАТИЯ БЪЛГАРИЯПрилагаме натрупания опит на гръцкия ВЕИ пазар в България

Мариос Диплас, управител на

Егнатия България,

пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Диплас, представете накратко на читателите на сп. Енерджи ревю компанията Egnatia Group и в частност нейното направление Егнатия България.

Egnatia Group е основана през 1989 г. като строителна компания. 12 години по-късно групата стъпва и на българския пазар. В момента е представена в пет страни на Балканския полуостров - Гърция, България, Румъния, Албания и Скопие. След създаването й през 2001г. Егнатия България разширява постоянно дейността си и сега предоставя висококачествени услуги в областта на проучването, проектирането, легализацията, строителството, инсталациите и поддръжката на телекомуникационни мрежи, външни електрозахранвания средно и ниско напрежение, търговски обекти и офиси, фотоволтаични и ветроизмервателни централи, оптични трасета и др.

Какви услуги предлагате на своите клиенти в процеса на реализирането на ВЕИ проекти?

В областта на производството на възобновяема енергия работим в две направления - вятър и слънце, като предлагаме цялостни решения „до ключ”. Компанията ни разполага с високообразован технически персонал, предоставящ услуги, гарантиращи безупречна инсталация и продължителна експлоатация. Друга сфера на дейност на Егнатия България, свързана с ВЕИ, са решенията за енергийна ефективност.

Компанията ви работи по редица проекти на целия Балкански полуостров. Кои са най-значимите от тях?

По отношение на производството на слънчева енергия до момента имаме изградени „до ключ” повече от 15 фотоволтаични парка с обща мощност над 4 MW. Работим усилено по други проекти. Във ветровата енергия сме заети главно в България, Румъния и Гърция. До края на септември т.г. ще имаме изградени 43 обекта в тези 3 държави.

Не мога да посоча кои са най-значимите от тези проекти, защото за Егнатия България всеки един проект е важен. Приемаме го за свой, влагайки максимални усилия, за да може клиентът да остане доволен и пак да ни предпочете при евентуални бъдещи инвестиции.

Как са организирани стратегическите партньорства на Егнатия България?

Егнатия България си партнира с някои от водещите световни производители в сектора. При изпълнението на фотоволтаични централи се радваме се на стабилно партньорство с Schueco, First Solar, Solar World, SMA и др. В областта на ветровата енергия наш партньор е един от лидерите в бранша GEO-NET, с който имаме изградени вече над 10 обекта.

Отделът ни за проучвателна и развойна дейност (RnD) се занимава с проучването и проектирането на съоръжения за ветрово измерване, както и подвижни и фиксирани опорни стойки за фотоволтаични паркове. Бяха разработени серия кули за измерване и анализ на потенциала на вятъра с височини от 50 до 132 метра, които предлагаме на нашите клиенти. Гореспоменатите конструкции се произвеждат в завода за метални конструкции Egnatia Aettek, също част от нашата група.

Как бихте сравнили гръцкия и българския ВЕИ енергиен пазар? Бихте ли коментирали състоянието на българския енергиен пазар в областта на ВЕИ? В каква посока виждате неговото развитие?

И България, и Гърция имат огромен потенциал заради географските, а оттам и климатичните условия, с които разполагат. Като цяло двете държави вървят в една посока и с еднакви темпове по отношение на развитието в производството на „зелена” енергия. Гръцкият енергиен пазар има малка преднина поради факта, че производството на ВЕИ енергия там започна по-рано. Оттук идва едно от предимствата на Егнатия България - запознати сме с процедурите по проектиране и изграждане, с големите имена в бранша - инвеститори, изпълнители, производители на оборудване. Имайки предвид този наш опит, придобит на гръцкия ВЕИ пазар, и извлечените ползи, смея да твърдя, че сме в състояние да вземем правилните решения и да ги прилагаме тук.

В Гърция има повече инвеститори и болшинството от тях залагат на слънчевата енергия, поради обясними причини. В България също се наблюдава навлизане на крупни чуждестранни инвестиции през последните 2 години, като те са по-скоро в сферата на ветровата енергия.

Гърция, според мен, е по-привлекателна за инвеститорите заради по-улеснените процедури по проектиране, узаконяване и присъединяване на ВЕИ към електропреносната мрежа. В България тези процедури са по-тромави. От гледна точка на възвръщаемост на вложените инвестиции, има баланс - в България данъците са по-ниски, но също така и изкупната цена на енергията е по-ниска. Като заключение мога да кажа, че до момента в Гърция има повече усвоени средства по европейските програми и по-специално мерки 311 и 312. Очаквам България да навакса в това отношение в следващите 1-2 години.Top