РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Егнатия България, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Егнатия БългарияБългария, София 1700

бул. Симеоновско шосе 128

тел.: +359 2 868 08 01

http://www.group-egnatia.com

Дългогодишен

международен опит

и решения “до ключ”

на енергийни проекти.

Сертификат

ISO 9001:2008

от TUV Nord.

Егнатия България, част от Егнатия Груп предоставя на своите клиенти високо-

качествени услуги в областта на проучването, проектирането, легализацията,

строителството, инсталациите и поддръжката на телекомуникационни мрежи,

външни електрозахранвания средно и ниско напрежение, търговски обекти и

офиси, фотоволтаични и ветроизмервателни централи, оптични трасета и др.Top