РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Егнатия България, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Егнатия БългарияЕгнатия България, част от Егнатия Груп предоставя на своите клиенти висококачествени услуги в областта на проучването, проектирането, легализацията, строителството, инсталациите и поддръжката на телекомуникационни мрежи, външни електрозахранвания средно и ниско напрежение, търговски обекти и офиси, фотоволтаични и ветроизмервателни централи, оптични трасета и др.

Сертификат ISO 9001:2008 от TUV Nord.

Дългогодишен международен опит и решения “до ключ” на енергийни проекти.Top