РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон Ко., Списание Енерджи ревю - брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.PowerStruxure на Schneider Electric за надежден енергиен мениджмънт

Фирма Ехнатон Ко представя на българския пазар гама интегрирани решения - хардуер, софтуер и услуги, за енергиен мениджмънт PowerStruxureФ на Schneider Electric.

Изградена въз основа на дългогодишния опит на Schneider Electric в областта на електроразпределението, PowerStruxureФ е усъвършенствана гама интегрирани решения, позволяващи мониторинг, анализ и контрол на цялата електроразпределителната мрежа във Вашето предприятие. Това ви позволява да взимате бързи, навременни и ефективни решения. Като част от офертата EcoStruxureФ за оптимизация на системите в цялото предприятие, осигуряваща до 30% икономия на енергия, PowerStruxureФ внася прозрачност в енергийните мрежи, подобрявайки надеждността и водейки до икономии на разходите. PowerStruxureФ предлага решение на нуждите за енергиен мениджмънт отвъд възможностите на традиционните системи.

Поддържане на деликатния баланс между ефективност и производителност

Бизнесът работи, като използва електроенергия. Но това не е толкова просто, колкото звучи. Процесите, за които захранването с електричество е критично важно, изискват надеждност и защита, което може да резултира в увеличаване на разходите и намаляване на печалбата.

Непланирани прекъсвания на захранването, нормативни изисквания по отношение на емисиите, нестабилни цени на енергията са други фактори, които допълнително усложняват ситуацията. За да се преодолеят предизвикателствата, свързани с управлението на енергийното потребление, е нужно решение, което да обедини цялостния процес.

PowerStruxureФ елиминира догадките при вземане на решения, свързани с енергийните нужди на Вашия бизнес. Вече можете да превърнете несигурния характер на потреблението на електроенергия, в предвидим и управляем разход.

Платформата за енергиен мениджмънт, която защитава Вашата инвестиция

Световна мрежа на Schneider Electric от енергийни експерти и пълна гама от услуги отговаря на вашите нужди през целия процес на инсталацията, от одит и системна диагностика до инсталиране и поддръжка.

Предимства на платформата за енергиен мениджмънт PowerStruxureФ:

Тествани, валидирани и документирани

Всяко решение е тествано и одобрено от сертифицирани вътрешни лаборатории и документирано от нашите технически експерти.

Водещ производител на софтуер за енергиен мониторинг и контрол

Пакетът StruxureWareФ включва системи за управление на енергията, проектирани да предоставят информация за състоянието в реално време, както и да контролират товари.

Комуникационни устройства и протоколи

В сърцето на вашето решение, устройства и протоколи свързват софтуера с хардуера на Вашата електрическата мрежа.

Хардуер от световна класа

Schneider Electric е водещ в световен мащаб производител на широка гама продукти за електроразпределение, включително интелигентни измервателни устройства, прекъсвачи, релета за защита, оборудване за корекция на фактора на мощността и други.Top