РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон Ко. , Списание Енерджи ревю - брой 4, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.PowerStruxure - гъвкавост и ефективност

Функционалност и приложения на решенията за енергиен мениджмънт с марка Schneider Electric

PowerStruxure е високотехнологична група от интегрирани решения, цялостни и напълно адаптирани, което ги прави отличен избор както за изградени съоръжения, така и при ново строителство. Платформата внася прозрачност в енергийните мрежи, подобрявайки надеждността и възможностите за реализиране на икономии.

Функционални възможности на PowerStruxure

* Управление на ефективността на разходите и процесите: решенията PowerStruxure помагат на организациите да поддържат ниски разходи за захранване и да повишават оперативната ефективност посредством съпоставяне на процесите с цел откриване на нови възможности, проследяване на емисиите на парникови газове, идентифициране и категоризиране на стойностните центрове и укрепване на усилията за спестяване, намаляване или премахване на таксите за консумирана мощност, идентифициране на

грешки в сметката за ток на ЕРП, ограничаване на неконтролирани разходи с под-фактуриране и договаряне на по-ниски тарифи от ЕРП, благодарение на възможностите за ограничаване на товара.

* Управление на ресурсите: решенията PowerStruxure помагат на организациите да получат максимална производителност от ресурсите си чрез проверка на правилното функциониране на съоръженията, проактивна техническа поддръжка и предоставяне на информация, гарантираща, че капацитетът на мрежата е оптимизиран за настоящите и планираните товари.

* Управление на мрежата: решенията PowerStruxure подобряват надеждността на енергийната система чрез идентифициране на източниците на захранване с ниско качество, повишаване на нивото на експлоатационна готовност с резервиращи системи за захранване, и елиминиране на неяснотите при диагностициране на проблем.

Широк кръг от приложения

PowerStruxure предоставя оптимизирани възможности за решаване на специфични за бизнеса предизвикателства. Операторите в центровете за данни, поставени пред увеличаващо се енергийно потребление, могат да внедрят готови решения за управление на захранването, които включват възможност за проверка и проследяване на ефективността на енергийното потребление (PUE), както и да решават въпроси, свързани с поддръжката на батерията, промените във времето на автономна работа и интеграцията със системи за управление на гориво.

Специалистите по съоръженията в медицински заведения могат да елиминират предполагащото известни неточности ръчно тестване на резервиращото захранване, да получават автоматични отчети „изправно/неизправно” в съответствие с действащите местни стандарти, както и да намалят общия риск и свързаните с него пасиви.

Персоналът в административна сграда може да прогнозира потреблението на енергия по отношение на всички съответни драйвери, да установи критерии за енергийна ефективност за всяка сграда и да взема информирани решения за подобряване на финансовите показатели в цялото портфолио.

За промишлени обекти, които искат да подобрят експлоатационната готовност и икономическата ефективност, PowerStruxure предоставя изключително важни информационни табла в реално време, в исторически аспект, и спрямо качеството на захранването, с функции за отчитане и управление, спомагащи за намаляване на рисковете и проследяване на потенциални възможности за енергийни спестявания на ниво обект и предприятие.Top