РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон Ко., Списание Енерджи ревю - брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ехнатон Ко.PowerStruxure на Schneider Electric - водещи решения за енергиен мениджмънт

Фирма Ехнатон Ко представя на българския пазар усъвършенстваната гама интегрирани решения за енергиен мениджмънт PowerStruxure на Schneider Electric, позволяващи мониторинг, анализ и контрол на електроразпределителната мрежа в предприятията. Цялостни и напълно адаптирани, те са отличен избор както за изградени съоръжения, така и при ново строителство. Платформата внася прозрачност в енергийните мрежи, като подобрява надеждността и води до значителни икономии. PowerStruxure предлага гъвкаво и ефективно решение за енергиен мениджмънт отвъд възможностите на традиционните системи.

Функционални възможности на PowerStruxure

Управление на ефективността на разходите и процесите: решенията PowerStruxure дават възможности на предприятията за проследяване на емисиите на парникови газове, намаляване или премахване на таксите за консумирана мощност, идентифициране на грешки в сметката за ток на ЕРП, ограничаване на неконтролираните разходи и на енергийния товар.

Управление на ресурсите: платформата PowerStruxure помага на организациите да получат максимална производителност от ресурсите си чрез проверка на правилното функциониране на съоръженията, проактивна техническа поддръжка и предоставяне на информация, гарантираща, че капацитетът на мрежата е оптимизиран за настоящите и планираните товари.

Управление на мрежата: PowerStruxure подобрява надеждността на енергийната система чрез идентифициране на източниците на захранване с ниско качество, повишаване на нивото на експлоатационна готовност с резервиращи системи за захранване, и елиминиране на неяснотите при диагностициране на проблем.

Предимства на платформата за енергиен мениджмънт PowerStruxure:

PowerStruxure са цялостни решения, създадени да преодоляват всички предизвикателства при управлението на енергийното потребление. Платформата поддържа деликатния баланс между ефективност и производителност, като осигурява надеждност и защита за критичните процеси, без да налага компромис с разходите.

PowerStruxure включва комуникационни устройства и протоколи, които свързват софтуера с хардуера в електрическатата мрежа. Снабдени с пакета StruxureWare, решенията от гамата предлагат системи за управление на енергията в реално време и контрол на товари.

Решенията PowerStruxure, тествани, валидирани и документирани на експертно ниво, превръщат несигурния характер на потреблението на електроенергия, в предвидим и управляем разход.

Широк кръг от приложения

PowerStruxure предоставя оптимизирани възможности за решаване на специфични за бизнеса предизвикателства. Операторите в центровете за данни, поставени пред увеличаващо се енергийно потребление, могат да внедрят готови решения за управление на захранването, които включват възможност за проверка и проследяване на ефективността на енергийното потребление (PUE), както и да решават въпроси, свързани с поддръжката на батерията, промените във времето на автономна работа и интеграцията със системи за управление на гориво.

Специалистите по съоръженията в медицински заведения могат да елиминират предполагащото известни неточности ръчно тестване на резервиращото захранване, да получават автоматични отчети „изправно/ неизправно” в съответствие с действащите местни стандарти, както и да намалят общия риск и свързаните с него пасиви.

Персоналът в административна сграда може да прогнозира потреблението на енергия, да установи критерии за енергийна ефективност за всяка сграда и да взема информирани решения за подобряване на финансовите показатели в цялото портфолио.

За подобряване експлоатационната готовност и икономическата ефективност на промишлени обекти, PowerStruxure предоставя информационни табла в реално време, в исторически аспект и спрямо качеството на захранването, с функции за отчитане и управление, спомагащи за намаляване на рисковете и проследяване на потенциални възможности за енергийни спестявания на ниво обект и предприятие.Top