РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонМашинно зрение в производство на фотоволтаици… днес и утре

С пренасочването на фокуса на соларната индустрия от количеството към качеството и усложняването на процесите, обширната библиотека инструменти на Cognex за визуална инспекция предлага усъвършенствана технология за машинно зрение за постигане на най-надеждни резултати. Новата Solar Toolbox™ предоставя предварително конфигуриран набор инструменти за най-честите приложения за визуална инспекция в производството на солари. В допълнение на Solar Toolbox, Cognex предлага и най-модерните инструменти за визуална инспекция и широка гама продукти като и PatMax®, PatInspect® и IDMax® за най-разнообразни приложения.

Solar Toolbox

Започнете с основната софтуерна библиотека или използвайте предварително конфигурираните инструменти за позициониране и инспекция. Solar Toolbox, предлаган с мощ-ния VisionPro® софтуер на Cognex, предлага комплект инструменти за някои от най-честите проблеми в производството на солари: инспекция на ръба на чипа, откриване на отвори за пинове, отместване на пистите от задната страна, отместване на лицевите шини, на контактните площадки, еднородност на цвета, откриване на пукнатини.

PatMax

Инструментът от критична важност е PatMax, па-тентованият софтуерен инструмент за локализиране на обекти. PatMax използва специална технология за геометрично разпознаване на шаблон, за да разпознае характеристиките на силициевите пластини, клетки и модули при изключително неблагоприятни условия с несравними точност и надеждност.

Color Vision

Независимо дали се касае за сортиране по цветове или проверка на еднородността на цвят на антирефлексно покритие, инструментите на Cognex откриват и измерват цветови характеристики. „Color search” хистограмните инструменти са лесни за обучение на цветове и предлагат възможности за обработка в приложения, в които цветовете са от критично значение, което не може да се постигне с технологии, работещи с нюанси на сивото.

PatInspect

С локализиране на обект и разпознаване на дефект в една стъпка, благодарение на патентованите алгоритми, PatInspect надеждно открива дефекти дори по ръбовете на детайлите, където други технологии биха имали про-блеми да отчетат надеждни резултати. PatInspect рабо-ти при различни варианти на покритие на пластините и осветление.

IDMax

Мощен декодиращ софтуерен инструмент, IDMax е проектиран да чете и най-сложните кодове. IDMax надеждно разчита дори деградирали, отразяващи или нискокон-трастни символи, правейки възможно пълното проследяване от пластината до готовия панел.

Cognex Vision

Сигурност в целия производствен процес

Първи са предизвикателствата в

производството на пластините...

Инспекция на силициевите кристали

Инспекция на силициевите пластини

Идентификация на пластините и

фотоволтаичните клетки

Дефектоскопия

Инспекция на

антирефлексното покритие

...които продължават с

производството на клетките...

Гарантира правилната ориентация

на клетките

Разпознаване дефектите на клетките

Подравняване преди маркиране

Изравняване на клетките, инспекция на

лазерната обработка по продължение

на ръбовете и изолацията

Сортиране на клетките по

цветови признак

Измерване на позиция, широчина,

отместване на пистите от задната

страна и проверка непрекъснатостта

на електродите

Водене на робот

Инспекция на контури, писти,

спойки на лицевата страна на клетките,

проверка за паралелност

...и завършват с асемблирането

на модулите.

Разположение на клетките

Центриране, изравняване на клетките,

гарантирайки непрекъснатост и коректно

асемблиране на всяка писта

Проследимост на соларните панели

Инспекция на конекторите

Инспекция на рамките

Проверка за правилно асемблиране на панелите

офис София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999

магазини София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451

Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315

Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829

Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564

e-mail office@akhnaton.bizTop