РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонРегенерирайте печалбата си

При ежедневното си функциониране всеки бизнес разходва много електрическа енергия. Макар да е прието, че инверторите помагат енергията да се оползотвори по-ефикасно, не всички помагат да се елиминират загубите. Интегрираната регенерация в FR-A741 от Mitsubishi Electric предоставя тази възможност. Регенеративната работа на двигателя връща енергия към електропреносната мрежа, а не към спирачния резистор. Енергията е рециклирана, намалявайки енергийните разходи и увеличавайки печалбата на бизнеса. Улеснената инсталация и липсата на охлаждащо оборудване намаляват допълни-

телно разходите. Забележете, че говорим за най-големия производи-

тел на инвертори в света с 30 години опит и 14 млн. инсталирани устройства в световен мащаб.Top