РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонЧестотни управления Mitsubishi Electric пестят електричество в Хилтън София

Фирма Ехнатон – официален дистрибутор на продуктите на Mitsubishi Electric за българския пазар, доставя и монтира честотни инвертори за столичния хотел Хилтън. Според главния инженер на хотела - Ангел Ангелов, решението е продиктувано от стремежа да се използва по-рационално енергията и да се запази чиста околната среда.

“През 2005 г. веригата Хилтън стартира глобална програма, наречена We Care. Скоро тя бе преименувана на World Sustainability. Целта й е по-ефективното използване на енергията и респективно - намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Сред начините за постигане на това е използването на честотни управления”, споделя инж. Ангелов. “Монтирането на честотни управления в Хилтън София продължава вече около 5 години като част от инвестициите за пестене на енергия и опазване на околната среда. Всяка година се прави оценка на предложените проекти и с предимство се изпълняват тези с най-малък срок на изплащане и с най-добър икономически ефект. За периода, консумацията на електричество е намалена с около 1400 мВч годишно, като относителният дял на честотните управления е около 40-45%”, допълва той.

Инвертори Mitsubishi Electric - серии FR 740 и FR 540

“Инсталираните в Хилтън София честотни инвертори са производство на Mitsubishi Electric, основно от серията FR 740, разполагаме и с няколко броя от серия FR 540, като мощността им варира от 1.1 Кв до 25 Кв”, разказва главният инженер. Той информира, че в Хилтън София функционират 14 климатични камери за различните зони на хотела, помпено помещение, студов център, котелно и бойлерни помещения. FR 740 се използват за управление на климатичните камери, повдигателни модули и рециркулация. Последният монтиран честотен инвертор регулира дебита на топлоносителя от котелно до топлообменика за бойлерите. По този начин се достига заданието от 60 градуса в бойлера, но се трансферира и обработва по-малко топла вода, отделно се намалява консумацията на електричество и отпада задължителният трипътен вентил. Всичко това води до много кратки срокове на възвръщаемост от порядъка на три до шест месеца. Всички честотни инвертори са снабдени с електронни мрежови филтри.

Предимства на честотните управления

Инж. Ангелов заявява, честотните управления позволяват плавно регулиране на оборотите, намаляване на тока и могат да се присъединят към системата за управление на сградата. Преките ползи са намаляване на използваната енергия, подобряване работата на моторите и помпите, намаляване износването на частите на уредите, избягване на хидравлични удари или изключване на системите при стартов ток. “Не на последно място, трябва да отбележим, че плавното регулиране на оборотите допринася за подобряване на комфорта”, коментира Ангел Ангелов и продължава: “Климатизацията на зони с различни нива е трудна работа, защото се появяват точки с различни дебити, което неминуемо води до дискомфорт. Регулирайки оборотите на двигателите, ние осигуряваме перфектната температура и дебит, когато трябва, където е необходимо и колкото е нужно. Иначе казано, най-добрата и съобразена с изискването на клиентите климатизация.”

Изборът е базиран на дългогдишно партньорство

“Партньорството ни с Ехнатон датира от 2004 г.”, споделя инж. Ангелов. “След като за 4 години сменихме 5 честотни инвертора за управление на перални машини, се обърнахме към Ехнатон. Те ни предложиха Mitsubishi FR 540, сега ни предстои смяна на пералните машини, а инверторите още работят. Три са основните фактори, които формират избора ни - качество, цена и технически параметри. Поддръжката и модернизацията на Хилтън София представлява дълъг и сложен процес, обхващащ планиране, оформяне на бюджет, проучване на пазара, събиране на оферти, одобрение и финансов контрол и едва тогава се пристъпва към закупуване и инсталиране. Понягога решението за закупуване се взема директно от висшия мениджмънт. Имаме инсталирани честотни инвертори и на други водещи марки, но последните години Mitsubishi печелят и по трите водещи показтеля”, категоричен е главният инженер на Хилтън София.Top